Bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur

Loopt ons traject samen?

Het beste van jezelf geven, dat doe je in de job die je écht goed ligt. Daarbij is niet enkel de jobinhoud van belang, maar speelt ook de omgeving waarin je terechtkomt een grote rol. Wie vdk bank is en waar we voor staan, daarvan vind je onder deze rubriek alvast een voorproefje.

Waarden

Meer dan bankieren

Respect, solidariteit, teamgeest, klantgerichtheid: bij vdk zijn dit geen holle woorden, maar de essentie van onze ondernemingsmissie. Zowel op breder sociaal-maatschappelijk vlak als op de werkvloer.

Wie vertrouwd is met vdk weet dat bankieren voor ons méér is dan het louter zakelijk afhandelen van bankverrichtingen. Bij ons komt de mens op de eerste plaats. Daardoor is vdk een buitenbeentje in het Belgische bankenlandschap. Geen onpersoonlijkheid of afstandelijkheid, maar een autonome gezinsbank waar professionele service op maat, een persoonlijke aanpak en een klantvriendelijke ontvangst centraal staan. Een bankier die zijn cliënten nog bij naam en voornaam kent. Dit duurzaam engagement ten opzichte van onze cliënten blijft de pijler van de bankrelatie.

Aangezien vdk een middelgrote bank is, kennen ook de collega’s elkaar onderling. Er heerst dan ook geen competitiedrang, maar een persoonlijke betrokkenheid die zich uit in respect en teamspirit. Respect voor elkaars karakter en competenties. Maar ook respect voor het gezinsleven van de medewerkers: de glijdende werkuren helpen bijvoorbeeld om een gezonde balans te vinden tussen loopbaan en privéleven. De nauwe samenwerking tussen de collega’s bevordert ook de teamgeest. Concreet betekent dit dat er ruimte is om samen oplossingen te bedenken, elkaar te motiveren of informatie te vragen tijdens informeel overleg.

Wie vdk bank volgt, weet dat vdk als regionale bank niet enkel een financiële en economische functie wil vervullen. Ook op breder sociaal en cultureel vlak wil onze bank een rol spelen. Absolute integriteit, respect voor mens en milieu en oprechte solidariteit met sociaal zwakkeren zijn fundamentele waarden in de ondernemingsmissie van vdk.

Sfeer

Gedreven inzet én inspanning

Professionaliteit hoeft niet noodzakelijk samen te gaan met onpersoonlijkheid. Voor cliënten willen wij bewust drempels verlagen, dat leeft ook bij onze medewerkers.

vdk is een middelgrote bank met korte communicatielijnen waar collega's uit de hele organisatie elkaar nog kennen. Onze medewerkers ontmoeten elkaar ook buiten de werksfeer. Zo leer je jouw collega's eens op een andere manier kennen.

Regelmatig nemen collega’s spontaan initiatieven of wordt er een bowling of barbecue georganiseerd. Op initiatief van de personeelsleden werd er ook een "Vriendenkring" opgericht die op regelmatige tijdstippen diverse sportieve of culturele activiteiten organiseert.