Domiciliëring

Europese domiciliëring

Een domiciliëring kan gebruikt worden voor herhaaldelijke betalingen (= een terugkerende domiciliëring, bv. maandelijks of trimestrieel) en voor een eenmalige betaling (= 1 debitering). Handig om terugkerende betalingen (zoals gsm-, elektriciteits-, en gasfacturen) automatisch te laten regelen. Betalingen gebeuren zowel binnenlands als grensoverschrijdend tussen landen binnen de SEPA-zone. Nieuwe domiciliëringsmandaten vraag je rechtstreeks via je leverancier of schuldeiser aan.

Je kan je domiciliëringen consulteren via online@vdk / online@vdk for Professionals.

Starten als schuldeiser met Europese domiciliëring

Wens je als schuldeiser/leverancier zelf te starten met een Europese domiciliëring? Dan vind je alle info terug in de vdk-brochure m.b.t. de Europese domiciliëring.

Wens je een Europese domiciliëring stop te zetten?

Dan moet je uitsluitend contact opnemen met je leverancier of schuldeiser. Je bank kan hiervoor niet tussenkomen.