VDK investeert ook in menselijk kapitaal

  • Extra vakantiedagen
  • Flexibele uurroosters
  • Concurrentieel salarispakket
  • Uitstekende hospitalisatieverzekering
  • Uitmuntende groepsverzekering
  • Gratis abonnement voor openbaar vervoer, fietsvergoeding
  • Veel opleidingsmogelijkheden

Een job is méér dan dagdagelijks uw diverse taken uitvoeren. Als werkgever met oog voor een duurzame langetermijnrelatie wil VDK ook aandacht besteden aan uw persoonlijke ontwikkeling en professionele evolutie vanaf uw eerste werkdag.
 

 

Warmlopen

De eerste werkdag is voor nieuwe collega’s een introductiedag.

U ontmoet de andere nieuwe medewerkers en u krijgt informatie over VDK, onder meer over het ontstaan, de waarden en het organogram. Daarnaast krijgt u ook een rondleiding in de hoofdzetel aan het Sint-Michielsplein in Gent. Meteen weten al uw collega’s dat ook u tot het VDK-team behoort.

U krijgt ook allerhande praktische informatie. Nadien maakt u kennis met uw nieuwe collega’s op uw eigen dienst.

Om de integratie gedurende de eerste maanden te bevorderen wordt er op regelmatige tijdstippen een opvolgingsgesprek voorzien. Samen met de leidinggevende van uw dienst worden taken en verwachtingen besproken en worden eventuele opleidingsbehoeften vastgesteld en het opvolgingsplan vastgelegd.

Evolueren is een must

In een snel wijzigende omgeving betekent ‘stilstaan’ zoveel als achteruitgaan. Daarom stoppen we heel wat energie in de vorming en opleiding van medewerkers.

VDK beschikt hiervoor over een interne dienst, waar 2 collega’s instaan voor de permanente vorming van alle medewerkers. Er wordt de kans gegeven om zowel intern als extern opleiding te volgen. Ook eigen initiatief is belangrijk. Informeel overleg en het delen van kennis onder collega’s worden permanent gestimuleerd.

Alle nieuwe medewerkers krijgen bij het begin van hun loopbaan een intensieve basisopleiding aangeboden. Deze bestaat uit een theoretisch gedeelte dat afgewisseld wordt met praktijkstages in onze kantoren. Tijdens uw stage in een kantoor kunt u de theorie toetsen aan de praktijk en komt u rechtstreeks in contact met onze cliënten.

Uw loopbaan bij VDK,
van start tot finish gesteund door een team

Het hele traject van uw loopbaan is minder afgelijnd dan u op het eerste gezicht misschien zou denken. Veel hangt immers af van uw persoon: de ambitie die u hebt, de opleidingskansen die u grijpt, de opportuniteiten die zich aandienen, uw job waar u het beste van maakt. In een commerciële functie in een kantoor, op de hoofdzetel als informaticus, als polyvalente bediende,…

Veel hangt dus af van uw persoonlijke doelstellingen, maar u staat hierin niet alleen. Vanaf het begin wordt u ondersteund.

Om nieuwe medewerkers zich meteen thuis te laten voelen, besteedt VDK veel aandacht aan een goed onthaal en een gedegen opleiding.

Nadien worden er jaarlijks functioneringsgesprekken georganiseerd tussen u en uw leidinggevende of coach om zowel uw bijdrage aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen als uw professionele ontwikkeling op te volgen. Maar een loopbaan is meer dan ontwikkeling alleen. Gebeurtenissen in uw privé-omgeving of uw persoonlijke ambities kunnen soms wijzigingen in uw traject vereisen. Ook dergelijke "koerswijzigingen" worden opgevangen.