Klachten

U heeft een klacht over de dienstverlening of het productenaanbod van VDK Spaarbank nv. 

VDK Spaarbank nv is in België actief als Bank en als Verzekeringstussenpersoon.

In onze relatie met elk van onze cliënten streven we naar een grote cliënttevredenheid en leggen we de nadruk op persoonlijke dienstverlening en service op maat.

Via transparante producten tegen faire, voordelige maar tegelijk marktconforme voorwaarden, een professionele dienstverlening en een performante uitvoering wil VDK met u een vertrouwensrelatie uitbouwen op lange termijn.

Wanneer u concrete vragen heeft over onze werking, het productaanbod en de dienstverlening, blijven onze commerciële medewerkers in eerste instantie dé contactpersonen bij uitstek om u te woord te staan.

Kan of wenst u zich niet te richten tot uw VDK-vestiging met uw opmerking of klacht, kan u uw klacht steeds schriftelijk overmaken aan de dienst Klachtenbehandeling.

VDK Spaarbank nv - Klachtenbehandeling
Sint-Michielsplein 16
B-9000 Gent 
Tel. : 09 267 32 31
Fax : 09 269 13 39
E-mail : klachtenbehandeling@vdk.be

Bij een telefonische klacht zullen we u vragen deze schriftelijk te formuleren.

Om een vlugge afhandeling van uw klacht te verzekeren is het nuttig om uw identiteitsgegevens en rekeningnummer(s) te vermelden.

Elke klacht wordt op een ernstige manier onderzocht en behandeld via een transparante procedure door een dienst die onafhankelijk van de commerciële diensten werkt. Er wordt steeds gezocht naar een voor u billijke oplossing.

Binnen de vijf dagen sturen we u een ontvangstbewijs, tenzij we u reeds onmiddellijk een antwoord op uw klacht kunnen bezorgen. Er worden de nodige inspanningen gedaan om u binnen één maand nadat de klacht werd ontvangen schriftelijk te antwoorden. Zoniet brengen we u op de hoogte van de nieuwe termijn worden waarbinnen u een antwoord mag verwachten.

Ombudsman

Indien u meent dat u van VDK Spaarbank nv via de klachtenbehandeling geen afdoend antwoord heeft gekregen, kan u een beroep doen op de Ombudsman.  Deze Bemiddelingsdiensten behandelen uw klacht nadat deze eerst door de klachtendienst van de bank is behandeld.

Voor klachten betreffende de bancaire producten :

Ombudsman van de Financiële sector
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000  Brussel (www.ombudsfin.be)
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

Voor klachten betreffende de verzekeringsproducten :

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 547 58 71
Fax: +32 2 547 59 75
E-mail : info@ombudsman.as