Nieuws

Dank je wel liefste klant, collega, partner, bosbrosser, bezorgde (groot)ouder, gezinsman, carrièrevrouw, treinpendelaar, Buffalo … Samen hebben we...
vdk bank boekte in 2018 mooie financiële resultaten dankzij haar gemotiveerde medewerkers, haar trouwe klanten, geëngageerde partners, bestuurders en...
Gelijkheid tussen man en vrouw leeft écht bij vdk bank. Uit studies blijkt dat genderdiversiteit op de werkvloer een positieve impact heeft op de...
Als hoofdsponsor heeft vdk bank bij de club een exclusieve korting bedongen voor vdk-cliënten die hun Play-Off 1-abonnement (voor 5 thuismatchen) met...
Het Netwerk tegen Armoede vond in vdk bank een partner die zijn ethische waarden deelt. Het telt 58 organisaties die zich verenigen om armoede te...
In een wereld waar we steeds vaker stilstaan bij de impact van onze keuzes op het milieu kan een duurzaam alternatief voor de auto niet ontbreken...