Sponsoring en voordelen voor vdk-cliënten

vdk en sponsoring

Sponsoring is voor vdk een communicatie-instrument waarmee de bank haar betrokkenheid wil illustreren bij de samenleving waarin ze dagelijks werkt. vdk is een bank die dicht bij de mensen wil staan, en dit vertaalt zich ook in het sponsorbeleid. Uiteraard streeft vdk via sponsoring of pr-events ook commerciële doelstellingen na. Het verhogen van de naambekendheid bijvoorbeeld. Of het versterken van het bedrijfsimago.
Veel sponsordossiers bieden ook een platform om de relatie met de klanten te bestendigen of te verruimen. Maar door middel van sponsorprojecten wil vdk ook duidelijk maken welke rol de bank wil spelen in de maatschappij.

Sponsoring is immers communicatie door associatie: de bank investeert via sponsoring en/of evenementen een deel van haar winst in projecten waarin ze als bank gelooft en waarmee ze graag geassocieerd wordt. Dat kan in de sportwereld zijn, maar ook cultureel of sociaal-maatschappelijk. Net als in de relatie met haar tienduizenden cliënten, beoogt vdk ook in haar sponsorbeleid een langetermijnrelatie. Liever dan zich te laten leiden door ad hoc opportuniteiten, bouwt vdk een structurele samenwerking uit met sportclubs, culturele verenigingen of sociaal-maatschappelijke projecten. Dat dit vaak leidt tot een (h)echt partnership,  bewijzen sponsorprojecten zoals voetbalclub KAA Gent, de VDK Gent (dames & heren) volleybalteams, de Gentse concertinfrastructuur De Bijloke of Tele-Onthaal.

vdk sluit in haar (corporate) sponsorbeleid sowieso een aantal zaken uit.  Zo zal de bank zich niet associëren met individuele sporters of artiesten. Gemotoriseerde of elitaire sporten, risicosporten en gevechtssporten komen evenmin in aanmerking, net als evenementen die potentieel (reputatie)risico opleveren met geweld of verstoring van de goede orde.

Bron foto: Ben De Bruyne

Jouw voordeel als vdk-cliënt

KAA Gent in Play-Off 1: abonnementskorting voor vdk-cliënten

Als hoofdsponsor heeft vdk bank bij de club 5 euro korting bedongen voor vdk-cliënten die hun Play-Off 1 abonnement (voor de 5 thuismatchen) met hun Jovo- of vdk-bankkaart betalen.
Het gaat om een uniforme kortingregeling, er wordt bij deze abonnementen dus geen onderscheid gemaakt tussen Jovo- en GiroPlus-kaarten. De korting geldt dus zowel voor bestaande als voor nieuwe abonnees en ze wordt onmiddellijk in mindering gebracht op het moment van betaling met de Jovo/vdk-bankkaart. Er wordt hierop geen enkele uitzondering toegestaan (dus geen post-facto terugbetaling bij ontoereikend saldo, of bij een vergeten, verloren, gestolen of nog niet ontvangen vdk-bankkaart).

vdk-cliënten die tijdens de reguliere competitie een KAA Gent-abonnement met vdk-korting hadden, kunnen dit tijdens de voorrangsperiode van Play-Off 1 (vanaf dinsdag 19 maart tot en met zaterdag 30 maart tot 18u) online hernieuwen (behalve vdk-abonnees van de Telenettribune). De niet vdk-abonnees dienen sowieso naar de loketten in de Ghelamco Arena te gaan om een vdk-korting te krijgen op hun Play-Off 1 abonnement op vertoon van hun vdk-bankkaart. Met andere woorden, enkel als je als vdk-buyerstype gekend staat in het systeem van KAA Gent kan je online hernieuwen met vdk-korting.

Deze korting geldt enkel:

  • voor abonnementen vanaf 110 euro (tribune 1, 2 en 3)
  • voor natuurlijke personen
  • zolang er abonnementen beschikbaar zijn
  • voor zover de Jovo/vdk-bankkaart en het abonnement op dezelfde naam staan
  • voor zover de betaling gebeurt met de Jovo/vdk-bankkaart (zowel online als aan de loketten)
  • a rato van maximaal één korting per persoon, per abonnement en per vdk-bankkaart (ook online)

Het volledige reglement van deze actie vind je hier. Abonnementsprijzen vind je hier.