Internationale obligaties

Internationale obligaties

Dergelijke obligaties, vroeger gangbaar euro-obligaties genoemd, zijn “schuldinstrumenten” die worden uitgegeven door grote bedrijven, banken, overheden of internationale instellingen. In ruil voor deelname in zo’n lening op lange termijn, ontvangt de houder van de obligatie een periodieke intrestvergoeding (coupon). Een obligatie heeft in principe een vaste looptijd en een vooraf bepaalde rentevoet. Obligaties kunnen uitgegeven worden in verschillende munten. Als je een obligatie in een vreemde munt koopt, loop je dus ook een muntrisico.

Nieuwe obligaties worden verhandeld op wat men de primaire markt noemt. Na afloop van de uitgifteperiode worden obligaties verhandeld op de secundaire markt. Ze noteren daar aan een koers die kan schommelen in functie van de evolutie van de marktrente en de kredietwaardigheid van de emittent.

Voor het beoordelen van de kredietwaardigheid wordt vaak een beroep gedaan op de expertise van grote ratingbureaus zoals Standard & Poor’s, Moody of Fitch. Hoe beter de kredietwaardigheid van een emittent, hoe hoger de rating. En hoe hoger de rating, hoe lager doorgaans de rentevergoeding die de emittent moet betalen om beleggers over de streep te trekken.

Zijn internationale obligaties iets voor jou?

Investeren in obligaties kan bij vdk al met een bescheiden kapitaal. Houd er rekening mee dat je op de ontvangen intresten 30% roerende voorheffing betaalt.

Beleggen is niet ‘productjes kiezen’,
maar wel: gefundeerd levenskwaliteit opbouwen.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak