Pensioensparen

Pensioensparen

Op pensioen gaan betekent tijd krijgen om van het leven te genieten. Tijd voor hobby’s, tijd voor reizen en uitstappen, ... En terecht, want je verdient het na een mooie en lange beroepsloopbaan. Maar had je al eens aan het financiële plaatje gedacht? Zelfs al is de pensioenleeftijd nog veraf, het is belangrijk om hier toch al even bij stil te staan.

Het wettelijk pensioen

Het wettelijk pensioen wordt maandelijks door de overheid uitbetaald. Het is geplafonneerd en hangt onder meer af van je beroepsloopbaan en gezinssituatie. Door de vergrijzing wordt wel eens getwijfeld of de overheid aan haar pensioenverplichtingen zal kunnen blijven voldoen. Om je inkomen na je pensioenleeftijd op peil te houden, bestaan er verschillende mogelijkheden:

  • Het aanvullend pensioen opgebouwd via de beroepsactiviteit: Soms wordt een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd op basis van bijdragen die door je werkgever worden betaald (in het kader van een groepsverzekering bijvoorbeeld), al dan niet gespijsd met bijdragen van de werknemer.
  • Zelf actief sparen en beleggen met het oog op je pensioen: Met een gezonde dosis spaarzin en een goede beleggingsstrategie kan je uiteraard ook zelf zorgen voor een goed uitgebouwde beleggingsportefeuille voor een zorgeloze oude dag. Belangrijk is een correcte spreiding van de risico’s. Ook timing is cruciaal. Heb je tussendoor geld nodig voor een groot project? Vanaf wanneer wil je met pensioen? Met welk bedrag wens je jouw pensioen aan te vullen? Dit zijn persoonlijke vragen en uitdagingen die je best met een specialist bekijkt. Die vind je dicht bij jou, in je vertrouwde vdk-vestiging.
  • Het individueel aanvullend pensioen met fiscaal voordeel: De overheid stimuleert je aan de hand van fiscale voordelen om je pensioen aan te vullen door aan pensioensparen of langetermijnsparen te doen. Met een relatief beperkte maar volgehouden en fiscaal voordelige inspanning kan je zelf dus bijdragen aan een financieel comfortabel pensioen.

Pensioensparen: voor wie?

Pensioensparen is een belegging op de lange termijn. Hoe jonger je dus start, hoe hoger de kans op een mooi eindkapitaal.

Om aan pensioensparen te kunnen doen:

  • Ben je een Belgische rijksinwoner of een inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
  • Ben je minstens 18 jaar en maximaal 64 jaar oud op 31 december van het jaar waarin je jouw pensioenspaarfonds of -verzekering opent.

Pensioensparen = fiscaal interessant

Elk jaar fiscaal voordeel

Door vandaag reeds met pensioensparen te beginnen, heb je mogelijks niet alleen uitzicht op een extra appeltje voor de dorst als je met pensioen gaat. De fiscus geeft je bovendien ook elk jaar opnieuw een stevig duwtje in de rug. Via de personenbelasting geniet je immers jaar na jaar een belastingvermindering van 30% op je stortingen (1). De betalingen voor het pensioensparen komen enkel voor belastingvermindering in aanmerking als je pensioenspaarfonds of –verzekering is aangegaan in België voor een minimum looptijd van 10 jaar.

Voor het inkomstenjaar 2019 kan je tot maximum 980 euro aan pensioensparen doen (1). Het principe is heel eenvoudig: je stort (max.) 980 euro, je krijgt hiervoor een fiscaal attest van vdk, je vult dit bedrag in op je belastingaangifte en krijgt van de fiscus 294 euro cadeau (in de vorm van belastingvermindering).

Opgelet! Als je geen belastingen moet betalen, heb je geen recht op een belastingvermindering. Als je maar weinig belastingen moet betalen (bv. omdat je inkomen te laag is) zullen jouw stortingen in het kader van het pensioensparen geen of geen maximaal fiscaal voordeel opleveren.

Gunstig regime van eindbelasting

Indien je gestart bent met pensioensparen vóór je 55ste verjaardag dan zal in de maand volgend op je 60ste verjaardag een eenmalige eindbelasting van 8% worden ingehouden op je gekapitaliseerde stortingen. De gelimiteerde stortingen die je daarna nog doet (tot uiterlijk 31 december van het jaar waarin je 64 wordt), worden niet meer belast, maar genieten wel nog van het fiscaal voordeel. Op die manier kan het rendement van je pensioenspaarinspanning een extra hoge vlucht nemen. Je geniet van deze voordelige eindbelasting als je pensioenspaarfonds of -verzekering minstens 10 jaar bestaat.

Indien je pas met pensioensparen begon na je 55ste verjaardag, dan zal deze eindbelasting van 8% op je gekapitaliseerde stortingen ingehouden worden op de 10de verjaardag van je pensioenspaarfonds- of verzekering.

In geval van vervroegde terugtrekking zullen je gekapitaliseerde stortingen belast worden aan de marginale aanslagvoet van de participant (voor stortingen tot en met 31/12/1991) en aan 33% (voor stortingen vanaf 01/01/1992).

Kortom, je neemt het kapitaal best niet op vóór je 60ste, doe je het toch, dan betaal je meer belastingen.  

Geen roerende voorheffing

Naast het jaarlijks terugkerend fiscaal voordeel en de voordelige eindbelasting, geniet je bovendien vrijstelling van roerende voorheffing en betaal je geen verzekeringstaks.

(1)Opgelet: de vermelde fiscale aspecten zijn op dit ogenblik van toepassing. De fiscale behandeling kan met andere woorden in de toekomst wijzigen.

Bij vdk vind je twee pensioenspaarformules om binnen deze pijler op een fiscaal voordelige wijze zelf een extra stukje pensioen te kunnen opbouwen.

De twee pensioenspaarformules worden gecommercialiseerd door vdk bank als financiële dienstverlener, distributeur en promotor.

(1)Een gemeenschappelijk beleggingsfonds is een instelling met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, die geld afkomstig van diverse beleggers investeert en dit kapitaal voornamelijk belegt in aandelen en obligaties.
(2)Een individuele levensverzekering van tak 21 (ook wel spaarverzekering genoemd) garandeert een afgesproken opbrengst op iedere storting. Er kan ook een winstdeelname zijn.

Meer weten over pensioensparen?

Ga naar www.wikifin.be. Bepaalde informatie op deze pagina werd overgenomen van deze site.

Beleggen is niet ‘productjes kiezen’,
maar wel: gefundeerd levenskwaliteit opbouwen.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak