Hypothecair overbruggingskrediet

Hypothecair overbruggingskrediet

Het woord zegt het zelf: een hypothecair overbruggingskrediet dient om een periode te overbruggen. Het wordt gebruikt om al een nieuwe woning te kopen, zonder dat je vorige woning al werd verkocht. De maximale looptijd bedraagt 36 maanden.

Bekijk hier de productfiche van het hypothecair overbruggingskrediet

Kenmerken

 • Deze lening wordt gebruikt voor:
  • Nieuwbouw, aankoop en/of verbouwing van een onroerend goed op korte termijn in afwachting van de inkomsten uit de verkoop van een ander onroerend goed
 • Minimumbedrag: 12.500 euro
 • Terugbetaling:
  • Looptijd tot en met 12 maanden: op de eindvervaldag
  • Looptijd tot en met 24 maanden: na 12 maanden de intresten, op de eindvervaldag het kapitaal en de intresten voor de resterende termijn
  • Looptijd tot en met 36 maanden: intresten verschuldigd op de halfjaarlijkse verjaardata, het kapitaal is verschuldigd ten vroegste na 24 maanden
 • Vaste rente voor de volledige looptijd van het krediet

Voordelen

 • Kapitaal op eindvervaldag
 • Intrest: keuze maandelijks of 6-maandelijks
 • Geen beheerskosten
 • Beperkte reserveringscommissie
 • Geen wederbeleggingsvergoeding bij gedeeltelijke of volledige vervroegde terugbetaling

Let op: geld lenen kost ook geld