Hypothecair woonkrediet

Hypothecair woonkrediet: het BuitengeWoonkrediet

Jouw droomhuis verdient een bank die met je meedenkt. vdk zet graag alle mogelijkheden op een rijtje met concrete simulaties voor jouw specifieke situatie. Gratis, vrijblijvend en in alle discretie.

Kenmerken BuitengeWoonkrediet

 • Deze langetermijnlening wordt gebruikt voor:
  • Nieuwbouw, aankoop en/of verbouwing van een onroerend goed
  • Herfinanciering van een woonkrediet bij een andere financiële instelling
 • Minimumbedrag: 12.500 euro
 • Terugbetaling: degressief of mensualiteiten
 • Vaste of variabele rentevoet naargelang jouw wensen

Voordelen

 • Mogelijkheid tot korting op de rente mits schuldsaldoverzekering en domiciliering van beroepsinkomsten van alle kredietnemers
 • Geen beheerskosten
 • Beperkte reserveringscommissie
 • Duidelijkheid omtrent de terug te betalen bedragen
 • Ruime keuze terugbetalingsmogelijkheden
 • Mogelijkheid tot uitstel van kapitaal

Fiscale voordelen

Wanneer je de aankoop, de bouw of de verbouwing van een (in België gelegen) woning financiert met een hypothecair krediet (dat minstens 10 jaar loopt), dan kan je de kapitaalsaflossingen, de betaalde intresten en de premies voor de schuldsaldoverzekering fiscaal in mindering brengen in je personenbelasting.

Welk bedrag kan je lenen?

Hierbij spelen 2 elementen een belangrijke rol:

1. Je terugbetalingscapaciteit
2. De waarde van het onroerend goed dat in waarborg zal gegeven worden in verhouding tot het geleend bedrag (= de quotiteit)

Je vdk-adviseur helpt je graag met het opstellen van een investeringsplan om op die manier samen de kostenstructuur te bekijken. Zo krijg je snel een beeld van het bedrag dat je nodig hebt voor het realiseren van je project.

Speel in op de marktrente

Wil je graag de zekerheid van een rentevoet die 10, 15 of zelfs 20 jaar lang ongewijzigd blijft? Of kies je voor een rentevoet die na 3 of 5 jaar kan aangepast worden? Bij vdk heb je de keuze tussen diverse variabiliteitsformules, telkens met een eigen specifieke rentevoet die je terugvindt in onze tarievenlijst. Afhankelijk van jouw keuze zal de rentevoet op bepaalde scharnierdata herberekend worden in functie van de evolutie van de marktrente.

Bescherm je gezin met een schuldsaldoverzekering

Als je een woonkrediet neemt, ben je gedurende een lange periode gebonden aan een aanzienlijke financiële inspanning. Als jou in die periode iets overkomt, heeft dit voor je nabestaanden niet alleen emotionele gevolgen maar ook financiële aangezien jouw afbetaling voortaan door hen afgelost dient te worden. Om dat te vermijden kan je een schuldsaldoverzekering afsluiten. In dat geval betaalt de verzekeringsmaatschappij het nog verschuldigde bedrag terug aan de bank bij overlijden van de verzekerde(n).

Uitstel van kapitaalsaflossing

Een huis bouwen of verbouwen is een proces dat enkele maanden tot jaren duurt en in een aantal fases verloopt, van ruwbouw tot afwerking. Als je een woonkrediet aangaat voor de financiering van een nieuwbouw of verbouwing, kan het zijn dat je het volledige bedrag dus nog niet vanaf dag 1 nodig hebt. In dat geval kan je ervoor kiezen om bij de start van de termijn voor het kredietkapitaal een “opnameperiode” van 1 of 2 jaar te voorzien. Tijdens deze periode betaal je geen kapitaal terug, maar enkel de intresten op de uitstaande schuld. Van zodra het kredietkapitaal volledig opgenomen is (uiterlijk binnen de afgesproken opnameperiode) zal het normale aflossingsplan uiteraard van toepassing worden.

Waarom een duurzaam woonkrediet?

1) Het woord ‘duurzaam’ betekent voor jou als klant
dat je woonkrediet een realistisch woonkrediet is.
Een woonkrediet dat past binnen je financiële mogelijkheden.
Zodat je nog jouw dromen en plannen
op langere termijn kan realiseren.

2) ‘Duurzaam’ betekent dat we gaan
voor een vertrouwensrelatie op lange termijn.
Op elk belangrijk moment in je leven,
kan je bij je vdk-vertrouwenspersoon terecht voor eerlijk,
transparant en deskundig advies.
Een engagement op de lange termijn
betekent voor ons duurzame stabiliteit. 

3) ‘Duurzaam’ betekent ook dat we jouw zuurverdiende centen
gaan herinvesteren in ethische projecten –
sociaal, economisch en ecologisch– met realistisch groeipotentieel.
Want duurzaam betekent behalve ‘voor lange tijd’ ook ‘rechtvaardig’.


Els Van Der Meersch - vdk bank Zottegem:
"Hoe pakken we een kredietgesprek aan?"


Getuigenis van vdk-klanten Matthias en Veerle over hun woonkrediet bij vdk bank.


Getuigenis van vdk-klant Koen over zijn woonkrediet bij vdk bank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervroegde terugbetalingen

Het hypothecair woonkrediet bij vdk kan je op elk ogenblik volledig of voor een deel vervroegd terugbetalen. Deze extra stortingen hebben als gevolg dat er minder intresten zullen aangerekend worden. In bepaalde gevallen kan je een al dan niet gedeeltelijke vervroegde terugbetaling doen zonder wederbeleggingsvergoeding.

Europese gedragscode voor hypotheekondernemingen

vdk bank heeft vrijwillig de Europese gedragscode voor hypotheekondernemingen onderschreven. Hiermee engageert vdk zich vrijwillig tot een transparante informatieverstrekking aan kandidaat-kredietnemers. De gedragscode voorziet immers in een harmonisering op Europees niveau van de precontractuele informatie over woonkredieten. De code bepaalt dat de kredietmaatschappij naast de algemene informatie die terug te vinden is in het prospectus over het woonkrediet, ook gepersonaliseerde informatie verstrekt in een Europees gestandaardiseerde informatiefiche. Deze fiche moet het voor kandidaat-kredietnemers mogelijk maken om op een overzichtelijke, eenvoudige en snelle wijze, zelfs grensoverschrijdend, het voorgestelde woonkrediet te beoordelen en te vergelijken.

Let op: geld lenen kost ook geld