Sparen

Geld consequent goed doen werken voor het welzijn van onze samenleving en onze klanten, daar gaan we voor! 

 

Afhankelijk van hoe lang je jouw spaargeld kan of wil vastzetten, hebben we allerhande spaarproducten ter beschikking. Ontdek ze hieronder en maak een afspraak met je adviseur voor een oplossing op jouw maat.

 

Moet je spaargeld ter beschikking blijven? Check de opties!

Gereglementeerde spaarrekening van vdk bank. Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je de SpaarPlus Rekening opent.
Gereglementeerde spaarrekening van vdk bank. Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je de Rentespaarrekening opent.
Gereglementeerde spaarrekening van vdk bank. Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je de Jovo Spaarrekening opent.
Gereglementeerde spaarrekening van vdk bank. Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je de E-Spaarrekening opent.

Kan je jouw spaargeld een tijdje missen? Dit zijn de mogelijkheden:

Spaar vanaf 200 euro, met vaste rente voor 1 tot 6 jaar.
Flexibel sparen vanaf 12.500 euro tegen vaste rente voor 1 tot 20 jaar.
Gratis effectenrekening. Vaste rente. Diverse uitbetalingsopties. 1 tot 7 jaar.

Spaarsimulator

Wil je weten hoeveel je maandelijkse spaarinspanning op termijn opbrengt of hoeveel en hoe lang je zal moeten sparen om je spaardoel te bereiken?

Simuleer het voortaan online!
 

(1) Een gereglementeerde spaarrekening kan geopend worden door natuurlijke personen en rechtspersonen. Voor natuurlijke personen met verblijfplaats in België zijn de intresten van een gereglementeerde spaarrekening in 2016 tot 1.880 euro vrijgesteld van belastingen (roerende voorheffing). De opbrengst boven 1.880 euro wordt belast aan 15%. Let op: het bedrag van 1880 euro geldt per persoon en voor alle intresten samen die je voor dat jaar op al je gereglementeerde spaarrekeningen hebt ontvangen. Is de som van je intresten op je verschillende gereglementeerde spaarrekeningen hoger dan het bedrag dat vrijgesteld is van belastingen, dan moet je dit zelf aangeven via de belastingbrief. Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening moet op de volledige opbrengst (dus vanaf de eerste euro) een roerende voorheffing van 30% betaald worden. De gereglementeerde spaarrekeningen bieden de rekeninghouder dus een fiscaal voordeel.

Gereglementeerde spaarrekeningen moeten aan strikte wettelijke voorwaarden voldoen, zoals onder meer: de basisrente kan dagelijks gewijzigd worden, de getrouwheidspremie per gestort bedrag ligt vast voor 12 opeenvolgende maanden, de bank mag geen rentevoet toekennen die hoger ligt dan de gereglementeerde maximumrentevoet.

(2) Een termijnrekening heeft een vooraf vastgelegde looptijd. Gedurende die looptijd krijg je een afgesproken rentevoet. Deze bruto rente ligt op voorhand vast en kan gedurende de looptijd niet meer wijzigen. Na afloop van de looptijd krijg je het geld terug, inclusief de netto rente. Tijdens de looptijd van de termijnrekening is je geld niet beschikbaar. Dit is een belangrijk verschil met een spaarrekening. In tegenstelling tot een gereglementeerde spaarrekening betaal je op de volledige intresten van een termijnrekening wel een roerende voorheffing van 30%. Bij vdk heb je twee verschillende soorten termijnrekeningen die variëren naargelang looptijd: de Termijnrekening en de Comfortrekening. 

(3) Een spaarbon (of kasbon) heeft een vooraf vastgelegde looptijd. Je zet je geld vast en gedurende die looptijd krijg je een afgesproken rentevoet. De bruto rente ligt op voorhand vast en kan gedurende de looptijd niet meer wijzigen. Tijdens de looptijd van de spaarbon is je geld niet beschikbaar. Dit is een belangrijk verschil met een spaarrekening. In ruil voor je geld, betaalt de bank jou intrest op vaste momenten gedurende de looptijd van de spaarbon. Hierop betaal je belastingen: de roerende voorheffing van 30%. Op de eindvervaldag heb je recht op de terugbetaling van het geleende geld door de bank. Er zijn verschillende soorten spaarbons die variëren naargelang de looptijd. Daarnaast verschilt de intrest en de uitbetaling ervan tussen verschillende spaarbons.

  • Gewone spaarbons: de rente is onveranderlijk en je krijgt jaarlijks je intrest uitbetaald op je giro- of spaarrekening.

  • Kapitalisatiebons: de intrest wordt niet jaarlijks uitbetaald, maar hij wordt bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat hij het jaar nadien zelf ook intresten opbrengt. Op de eindvervaldag ontvang je dan je kapitaal en alle intresten samen. Bij vdk heet dit Beleggingsbons.

  • Spaarbons met progressieve rente: je krijgt jaarlijks netto intrest uitbetaald maar de intrestvoet stijgt met de tijd. Bij vdk is dit de Spaarbon 7 jaar.

Vind je sparen belangrijk? Laat je goed adviseren.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak