Nuttige info

Spaarinfo

Op zoek naar meer informatie over sparen? Hieronder vind je alvast wat nuttige informatie. Zit je toch nog met vragen? Kom dan zeker eens langs in één van onze vestigingen. Onze medewerkers helpen je graag verder met advies op maat.

Wat is een gereglementeerde spaarrekening?

De meeste spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen. Een gereglementeerde spaarrekening is fiscaal interessant, aangezien je tot een renteopbrengst van 1.880 euro (in 2016) geen roerende voorheffing hoeft te betalen op intresten. Als de opbrengst meer bedraagt dan 1.880 euro, dan wordt die belast aan 15%.

Een gereglementeerde spaarrekening moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • De basisintrest kan dagelijks gewijzigd worden
  • De getrouwheidspremie ligt vast voor een jaar
  • De rentevoet mag niet hoger zijn dan het gereglementeerde maximum

Niet-gereglementeerde spaarrekeningen bieden meestal een hogere opbrengst, maar daar betaal je sowieso een roerende voorheffing op van 30%.

Getrouwheidspremie

Op 27 september 2013 verscheen er een nieuw Koninklijk Besluit over het gereglementeerd sparen. De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op de getrouwheidspremie:

1. De getrouwheidspremie wordt voortaan om de 3 maanden uitbetaald

Sinds 1 oktober 2013 wordt de getrouwheidspremie op 3-maandelijkse basis uitbetaald. Voor zover je spaargeld de getrouwheidspremie verworven heeft, krijg je deze premie voortaan begin april, begin juli, begin oktober en begin januari op jouw spaarrekening uitbetaald. De basisintrest blijft jaarlijks uitbetaald, telkens begin januari.

2. Meeneembaarheid getrouwheidspremie

Tot nu toe werd de getrouwheidspremie toegekend op bedragen die minstens 12 maanden op dezelfde spaarrekening behouden bleven.

Vanaf 1 januari 2014 neem je onder bepaalde voorwaarden, bij transfers van de ene vdk-spaarrekening naar de andere, de opgebouwde getrouwheidspremie mee als aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • Beide spaarrekeningen hebben een gemeenschappelijke (mede)titularis
  • De transfers bedragen minstens 500 euro
  • Maximaal 3 transfers per rekening per kalenderjaar
  • De transfers gebeuren niet door een automatische spaaropdracht

In dergelijke gevallen wordt de getrouwheidspremie proportioneel berekend op basis van de respectievelijke tarieven en periodes.

3. Intrestcalculator

Cliënten kunnen via hun vestiging en via internetbankieren een overzicht van de getrouwheidspremie(s) die nog niet verworven zijn, aanvragen. De intrestcalculator geeft de cliënt m.a.w. een idee over de impact van een eventuele afhaling op de lopende getrouwheidspremie(s).

Tarievenoverzicht

Ontdek de volledige vdk-tarieflijst of bekijk de vdk-tarieven afzonderlijk:

Vind je sparen belangrijk? Laat je goed adviseren.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak