E-Spaarrekening

E-Spaarrekening, de volledig online spaarrekening van vdk

Kernmodaliteiten van deze gereglementeerde spaarrekening

 • De E-Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening met onbeperkte looptijd van vdk bank nv, bedoeld voor beheer via internet. vdk bank is een Belgische financiële instelling met hoofdzetel op het Sint-Michielsplein 16 in 9000 Gent.
 • Deze gereglementeerde spaarrekening wordt beheerst door Belgisch recht.
 • Tarieven op jaarbasis geldig op 1 augustus 2019:
  indien saldo
 ≤ 50.000 euro
indien saldo
  > 50.000 euro
            Basisintrest 0,01% 0,01%
            Getrouwheidspremie 0,10% 0,10%
 • Basisintrest: vanaf de dag na storting tot de dag van afhaling.
 • Getrouwheidspremie: voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden behouden blijven.
 • Intresten zijn vrij van 15% roerende voorheffing als ze voor het inkomstenjaar 2019 niet hoger zijn dan 980 euro.
 • De basisintrest en getrouwheidspremie kunnen aangepast worden. Dit wordt meegedeeld via de rekeninguittreksels en via de vdk-website.
 • In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

 • Bij klachten kan je terecht bij vdk bank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, tel.: 09 267 32 31; e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als je geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000  Brussel (www.ombudsfin.be).

 • Lees hier het document met essentiële spaardersinformatie voor je deze spaarrekening opent. Dit document is eveneens gratis beschikbaar in elke vdk-vestiging.

 

Waarom kiezen voor de E-spaarrekening?

Geen tijd om naar je vdk kantoor te gaan voor het openen van een spaarrekening? Geen probleem! De E-Spaarrekening van vdk is een spaarrekening die je volledig zelf opent en beheert via internet. 24 op 24, 7 op 7.

Aan deze E-Spaarrekening is een GiroPlus Rekening (zichtrekening van vdk) verbonden met bijhorende bankkaart, kaartlezer en een abonnement op internetbankieren. Zo heb je alles in handen om jouw E-Spaarrekening te beheren.

De E-spaarrekening valt onder het Belgisch depositogarantiestelsel én je kan 1 E-Spaarrekening openen op eigen naam en 1 E-Spaarrekening op naam van jezelf en jouw (gehuwde of wettelijk samenwonende) partner.

Een E-Spaarrekening kan niet geopend worden in je vertrouwde vdk-vestiging, enkel online.

Klik hier voor een overzicht van de veelgestelde vragen

Voordelen

 • Je krijgt de volgende rentevergoeding: 0,01% basisintrest en 0,10% getrouwheidspremie.
  Deze rentevoet is geldig tot een rekeningsaldo van 50.000 euro (verkregen rentevergoeding inbegrepen). Is het rekeningsaldo op je E-Spaarrekening hoger dan 50.000 euro? Dan krijg je een basisintrest van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%.

 • De basisintrest geldt vanaf de dag na storting. De getrouwheidspremie geldt voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de spaarrekening behouden blijven. Tarieven op jaarbasis.

 • Je spaargeld is altijd beschikbaar.

 • Aan de E-Spaarrekening zijn geen openings-, beheers- of afsluitkosten verbonden.

 • Je opent en beheert je E-Spaarrekening volledig online, waar en wanneer je wil.

 • Je kunt je rekeninguittreksels gratis zelf afdrukken of op je pc opslaan via online@vdk. Je hebt daarvoor 3 maanden de tijd, daarna blijven je uittreksels nog 2 jaar lang als pdf-bestand beschikbaar in online@vdk.

 • De E-Spaarrekening valt onder het Belgisch depositogarantiestelsel.

 • Je intresten zijn tot 980 euro per persoon vrijgesteld van roerende voorheffing.

 • Je kan 1 E-Spaarrekening openen op eigen naam en 1 E-Spaarrekening op naam van jezelf en je (gehuwde of wettelijk samenwonende) partner.

Vind je sparen belangrijk? Laat je goed adviseren.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak