Kinderspaarrekening

De kinderspaarrekening Jovo

Jouw kinderen een mooie toekomst bieden, dat is je grootste zorg.

kermodaliteiten van deze gereglementeerde spaarrekening

De Jovo Spaarrekening is een gratis gereglementeerde spaarrekening met onbeperkte looptijd van vdk bank nv, een Belgische financiële instelling met hoofdzetel op het Sint-Michielsplein 16 in 9000 Gent. De Jovo Spaarrekening is voorbehouden voor mensen jonger dan 24 jaar.
Deze gereglementeerde spaarrekening wordt beheerst door Belgisch recht.
Tarieven op jaarbasis geldig op 18 april 2016:

0,01% basisintrest, vanaf de dag na storting tot de dag van afhaling
0,20% getrouwheidspremie, voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden behouden blijven

Intresten zijn vrij van 15% roerende voorheffing als ze voor het inkomstenjaar 2016 niet hoger zijn dan 1.880 euro.
De basisintrest en getrouwheidspremie kunnen aangepast worden. Dit wordt meegedeeld via de rekeninguittreksels en via de vdk-website.

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

Bij klachten kan je terecht bij vdk bank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, tel.: 09 267 32 31; e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als je geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000  Brussel (www.ombudsfin.be).

Lees hier het document met essentiële spaardersinformatie voor je deze spaarrekening opent. Dit document is eveneens gratis beschikbaar in elke vdk-vestiging.

Waarom kiezen voor de Jovo-spaarrekening?

De Jovo-spaarrekening, een specifieke spaarformule op kindermaat met faire tarieven en leuke extraatjes is de aangewezen bestemming voor de ‘envelopjes’ bij geboorte, communie of lentefeest, voor verjaardagsfooien of voor zakgeld. Instappen nog voor de geboorte of pas wanneer je kind 16 is? Alles is mogelijk. De Jovo-spaarrekening groeit mee met je kind tot zijn/haar 24ste.

Tip: spaar aan de hand van een doorlopende bestendige opdracht!

De beste manier om de spaarcenten van jouw kind te zien aandikken is doorlopend sparen via een bestendige opdracht. Zo kan je periodiek (bv. elke maand) een vast bedrag laten overschrijven op de Jovo Spaarrekening van je kind, waardoor een beperkte spaarinspanning na verloop van tijd toch een stevig spaarpotje oplevert voor je kind.

Ter informatie: tot de 16de verjaardag kan het kind nooit op eigen houtje geld afhalen van de Jovo Spaarrekening. Er moet altijd minstens één van de wettelijke vertegenwoordigers (= doorgaans de ouders) meetekenen.

De Jovo voordeelkaart

De Jovo-spaarrekening levert jouw kind niet alleen een mooi spaarpotje op maar ook tal van andere voordelen. Als je een Spaarrekening opent voor een kind tot 12 jaar, krijg je een ‘lidkaartje’ toegestuurd op naam van het kind. Dat is nog geen échte bankkaart, maar een voordeelkaart waarmee jouw kind af en toe voordelen geniet bij bepaalde evenementen: korting of gratis toegang bij specifieke kinderhappenings, sommige sportmanifestaties, enz.

Een Jovo Girorekening vanaf 12 jaar

Jovo groeit mee met je kind. Vanaf 12 jaar kan je op naam van je kind en een Jovo Girorekening (= zichtrekening van vdk) openen. Dit is een kosteloze zicht­rekening met gratis bankkaart waarmee je jouw oogappel stap voor stap vertrouwd kan maken met het moderne betalingsverkeer.

Beheer van de Jovo-spaarrekening

Zo lang je kind jonger is dan 16 jaar, kan het niet op eigen houtje zijn of haar spaargeld beheren en sta jij hier dus voor in. Je kiest zelf of in overleg met jouw vdk-vestiging op welke manier je de rekeninginformatie wilt ontvangen. Als ouder kan je de Jovo Spaarrekening bijvoorbeeld opnemen in je eigen Print’oMatic-abonnement, waardoor je de rekeninguittreksels kosteloos kan afdrukken aan de Print’oMatic-automaten in zowat alle vdk-vestigingen. Uiteraard kan je de rekening ook beheren via je eigen abonnement voor internetbankieren en daar de rekeninguittreksels consulteren, bewaren of afdrukken. Aan jou de keuze.

 

Vind je sparen belangrijk? Laat je goed adviseren.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak