Rentespaarrekening

Rentespaarrekening van vdk, voor je liquide spaargeld

Hou je jouw spaargeld graag ter beschikking maar wil je het ook optimaal laten renderen? Kies voor de voordelige Rentespaarrekening, vrij van onnodige kosten.

Kernmodaliteiten van deze gereglementeerde spaarrekening

 • De Rentespaarrekening is een gratis gereglementeerde spaarrekening met onbeperkte looptijd van vdk bank nv, een Belgische financiële instelling met hoofdzetel op het Sint-Michielsplein 16 in 9000 Gent.
 • Deze gereglementeerde spaarrekening wordt beheerst door Belgisch recht.
 • Tarieven op jaarbasis geldig op 1 augustus 2019:
  indien saldo
≥ 10.000 euro
indien saldo
< 10.000 euro
   Basisintrest 0,01% 0,01%
   Getrouwheidspremie   0,10% 0,10%
 • Basisintrest: vanaf de dag na storting tot de dag van afhaling.
 • Getrouwheidspremie: voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden behouden blijven.
 • Intresten zijn vrij van 15% roerende voorheffing als ze voor het inkomstenjaar 2019 niet hoger zijn dan 980 euro.
 • De basisintrest en getrouwheidspremie kunnen aangepast worden. Dit wordt meegedeeld via de rekeninguittreksels en via de vdk-website.
 • In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.

 • Bij klachten kan je terecht bij vdk bank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, tel.: 09 267 32 31; e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als je geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000  Brussel (www.ombudsfin.be).

 • Lees hier het document met essentiële spaardersinformatie voor je deze spaarrekening opent. Dit document is eveneens gratis beschikbaar in elke vdk-vestiging

Wil je starten met regelmatig sparen? Maak hier een online simulatie.

Waarom kiezen voor de Rentespaarrekening?

Kies je in jouw beleggingsstrategie voor zekerheid, maar wil je jouw spaargeld toch in voldoende mate beschikbaar houden? Dan is een spaarrekening voor jou ongetwijfeld een geschikte formule. De Rentespaarrekening van vdk laat je liquide spaargeld optimaal renderen.

 • Vanaf de eerste euro ontvang je een faire basisintrest en dit vanaf de eerste kalenderdag na de storting. Bij afhaling loopt de basisintrest tot de dag van de afhaling.
 • Voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden op dezelfde spaarrekening behouden blijven, ontvang je een getrouwheidspremie.
 • Mits voldaan aan de voorwaarden kunnen natuurlijke personen genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing tot 960 euro. Je vdk-contactpersoon rekent voor jou graag uit hoeveel je aan de geldende rentetarieven belastingvrij kunt beleggen.
 • Je betaalt geen kosten voor het openen of voor het beheer van je Rentespaarrekening. De rekeninguittreksels kan je zelf kosteloos afdrukken aan de automaten die je in nagenoeg elke vdk-vestiging terugvindt. Als je dat wenst, kun je jouw rekeninguittreksels ook gratis consulteren of afdrukken via online@vdk. Raadpleeg ons tarievenoverzicht voor meer info.
 • Een Rentespaarrekening kan geopend worden in je vertrouwde vdk-vestiging of via online@vdk.

Vind je sparen belangrijk? Laat je goed adviseren.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak