Spaarbons

Spaarbons van vdk bank

  • Looptijden van 2 tem 7 jaar (naar keuze)
  • Vaste intrest gedurende de volledige looptijd
  • Openingskapitaal naar keuze

Bekijk hier de tarieven (pagina 3, punt 4.4)

Spaarbon vs beleggingsbon vs spaarbon 7 jaar

Wanneer je in spaarbons belegt, wordt je opbrengst jaarlijks ter beschikking gesteld onder de vorm van coupons. Daarbij kan je kiezen uit volgende looptijden: 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar of 6 jaar. Je bepaalt zelf het openingskapitaal.

Heb je het intrestbedrag niet onmiddellijk nodig? Dan kan je opteren voor beleggingsbons. De verworven intresten worden jaarlijks bij je openingskapitaal gevoegd en brengen opnieuw intrest op! Op die manier groeit je spaargeld zienderogen aan. De toegepaste kapitalisatierentevoeten kan je terugvinden in het tarievenoverzicht of kan je raadplegen in je vertrouwde vdk-vestiging.

Of ga je liever voor een spaarbon van 7 jaar? Een vaste looptijd van 7 jaar met een zeer interessant en progressief vergoedingssysteem. Naarmate de spaarbon zijn eindvervaldag bereikt, neemt het rendement een sprong voorwaarts. Na 3 jaar wordt de intrestvoet een eerste keer verhoogd, na het vijfde jaar een tweede maal.

Gratis effectenrekening

Een effectenrekening bij vdk is volledig gratis. Je coupons en kapitalen worden op elke vervaldag automatisch op je rekening gestort en bovendien betaal je geen beheersvergoeding en geen bewaarlonen.

Dematerialisatie spaarbons

Papieren kasbons kunnen in België niet meer afgeleverd worden sinds 2008. Kasbons die op 1 januari 2015 nog niet op een effectenrekening werden ingeschreven, zullen door de uitgever gedwongen verkocht worden. De opbrengst daarvan wordt gestort bij de Deposito- en Consignatiekas. Wie na 1 januari 2016 dergelijke effecten alsnog wil verkopen, zal een boete van 10% aangerekend krijgen per begonnen jaar.

Persoonlijk advies

Heb je nog dergelijke papieren effecten in je bezit? Dan kan je de brochure Afschaffing effecten aan toonder raadplegen of een bezoekje brengen aan de website www.dmat.be. Uiteraard ben je altijd van harte welkom in je vertrouwde vdk-vestiging voor bijkomende informatie.

    Vind je sparen belangrijk? Laat je goed adviseren.

    Maak hier je raad-op-maat-afspraak