Privacy

Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

vdk bank respecteert jouw privacy

Je vertrouwt heel wat persoonsgegevens toe aan vdk bank. Jouw gegevens worden door vdk met de nodige zorg behandeld. Daarvoor verwerken we de gegevens in overeenstemming met de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 de ‘AVG’), de nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. 

Op basis van welke gronden kan vdk bank persoonsgegevens verwerken?

vdk bank verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens op basis van minstens één van volgende gronden:

1.  de wet verplicht vdk om je persoonsgegevens te verwerken;

2.  we hebben je persoonsgegevens nodig om de overeenkomsten die we met je hebben te kunnen uitvoeren;

3.  je persoonsgegevens zijn nodig omwille van een gerechtvaardigd belang van vdk of van een derde;

4.  je hebt aan vdk toestemming gegeven om je persoonsgegevens te verwerken.

Met welk doel verwerkt vdk jouw persoonsgegevens?

vdk bank verwerkt de gegevens onder meer om volgende doeleinden te bereiken:

VOORBEELD

vdk bank wil de overeenkomsten die ze heeft afgesloten goed kunnen uitvoeren

Zo hebben we identificatiegegevens en rekeningnummers nodig om betalingsverkeer mogelijk te maken.

vdk bank wil de dienstverlening naar haar cliënt zo goed mogelijk kunnen uitvoeren

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op jouw behoeften en verwachtingen kan vdk je hierover op regelmatige tijdstippen bevragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het bepalen van jouw beleggingsprofiel, waarbij we onder meer gegevens verwerken die verband houden met uw kennis en ervaring met beleggen en andere producten of diensten.

vdk bank wil haar interne bedrijfsvoering ondersteunen

Om haar activiteiten als bank te kunnen uitoefenen heeft vdk persoonsgegevens nodig. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld met het oog op bewijsvoering worden bijgehouden (archieven). vdk bank kan persoonsgegevens analyseren om misbruiken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

vdk bank wil haar wettelijke verplichtingen correct nakomen

Verschillende wetten en reglementen verplichten de bank om persoonsgegevens te verwerken. Zo heeft vdk bank de identificatiegegevens nodig alvorens je klant kunt worden. Voordat vdk een krediet kan toestaan, dient vdk de vermogenssituatie van de kredietnemers en borgstellers na te gaan.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet in een aantal precies omschreven rechten waar je beroep kunt op doen. Het betreft de hiernavolgende rechten, waarbij we telkens ter illustratie een korte toelichting geven.

Recht op inzage

Je kunt inzage vragen van jouw persoonsgegevens die vdk verwerkt, en informatie vragen over de gegevensverwerking.

Recht op verbetering

Je kunt je persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht op wissen van gegevens

Je kunt bepaalde persoonsgegevens laten verwijderen

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kunt bepaalde persoonsgegevens opvragen in een elektronisch formaat. Zo kun je ze makkelijk zelf gebruiken of (laten) doorgeven aan een andere partij.

Recht op bezwaar

Je kunt je verzetten tegen bepaalde manieren waarop de gegevens door vdk worden verwerkt.

Recht op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde individuele besluitvorming

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens door vdk bank aan de hand van een geautomatiseerde procedure worden geëvalueerd om tot een besluit te komen. In dergelijk geval kun je vragen dat we bij die beoordeling toch een medewerker laat tussenkomen in de besluitvorming.

Recht op beperking

Je kunt in bepaalde gevallen vragen om de verwerking van je gegevens (tijdelijk) te beperken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in afwachting van de uitvoering van de aanpassing of verbetering die je hebt gevraagd.

Wil je meer gedetailleerde informatie over hoe vdk met jouw privacy omgaat of hoe je jouw rechten kunt uitoefenen?

Raadpleeg onze privacyverklaring.

Onze privacyverklaring is ook vrij beschikbaar in elk vdk kantoor.

Heb je bijkomende vragen, dan mag je die steeds stellen aan onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO)

  • Per e-mail: dpo@vdk.be
  • tel. 09 267 33 92
  • Per post: vdk bank nv – t.a.v. DPO
                     Sint-Michielsplein 16
                     9000 GENT

Cookie policy

vdk bank maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden aangemaakt door een programma op de server van vdk maar die worden opgeslagen in de browser van je computer of mobiel apparaat (smartphone/tablet).

Door gebruik te maken van cookies kan vdk je als internetgebruiker een betere dienstverlening bieden en de gebruikerservaring verbeteren (bv. zo wordt vermeden dat je telkens je kaartnummer moet intypen om in te loggen in je online@vdk). vdk maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden, waardoor vdk je beter kan informeren over aanbiedingen of productinformatie die voor jou interessant zouden kunnen zijn.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om surfgedrag te analyseren en om te rapporteren over gebruikersinteracties op de website. Hierdoor kan vdk de inhoud en werking van deze website verbeteren en steeds blijven afstemmen op het gedrag en de behoefte van de gebruiker.

Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door internetgebruikers. Door gebruik te maken van onze website, aanvaard je onze cookies. 

Door evenwel je browserinstellingen te wijzigen, kan je ervoor zorgen dat je verwittigd wordt telkens er een cookie wordt gestuurd of kan je beletten dat cookies worden gecreëerd of bewaard op de harde schijf van je pc of mobiel apparaat. Bovendien kan je cookies op elk moment verwijderen.

Indien je het aanmaken van cookies uitschakelt, kan vdk de toegang en de goede werking van haar website niet garanderen.