Credit Suisse (CH) Best Funds Note 2013-2021

Credit Suisse (CH) Best Funds Note 2013-2021

  • Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Credit Suisse AG, London Branch (A1 / A).
  • Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 100% vertegenwoordigt van de eventuele stijging van een gelijk gewogen korf van 4 fondsen: Ethna Aktiv E, Carmignac Patrimoine A, DNCA Invest – Eurose en Bantleon Opportunities L. De definitieve inventariswaarde per fonds op de eindvervaldag is het gemiddelde van 13 driemaandelijkse inventariswaarden van de laatste 3 jaar van deze gestructureerde obligatie.
  • Looptijd: 8 jaar en 15 dagen.
  • Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde + 1,5% instapkosten (zijnde 1.015 euro per coupure).
  • Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te betalen. (1)

Documenten

(1) Dit geldt niet in geval van faillissement/niet-betaling in hoofde van de uitgever. Raadpleeg de paragraaf ‘Kredietrisico’ op pagina 3 van de publicitaire brochure.