MiFID-benadering vdk bank

Met MiFID en je vdk-adviseur naar een nog beter beleggingsadvies

Bij vdk bank maken we er onze kerntaak van om je op een onderbouwde manier niet-onafhankelijk ad hoc beleggingsadvies te verstrekken. Je vdk-adviseur stippelt samen met jou een geschikt beleggingspad uit, zodat je nadien optimaal kunt genieten van je goed afgewogen beleggingskeuzes.

Dit gefundeerd deskundig beleggingsadvies op maat kunnen we enkel verstrekken door je goed te kennen. Daarom werken wij met een vragenlijst die peilt naar:

 • jouw kennis en ervaring
 • je beleggingsdoelstellingen
 • je financiële toestand

De antwoorden op de vragenlijst kunnen resulteren in één van volgende vier beleggersprofielen: Zeer defensief, Defensief, Dynamisch of Zeer dynamisch. Meer info over het persoonlijk beleggersprofiel vind je hier.

Van je beleggersprofiel naar beleggingsadvies, de theorie omgezet in de praktijk

Bij vdk bank zijn er twee vormen van beleggingsadvies mogelijk:

 • Beleggingsadvies met portefeuille-benadering (‘portefeuille-toets’)
 • Beleggingsadvies zonder portefeuille-benadering (‘product-toets’)

Beleggingsadvies met portefeuille-benadering (‘portefeuille-toets’)

Standaard wordt ons beleggingsadvies jou verleend onder de ‘portefeuille-toets’, waarbij de geschiktheid van je transactie in financiële instrumenten steeds zal worden nagegaan door de geschiktheid van de transactie binnen je klantenportefeuille te toetsen aan een corresponderende controleportefeuille.

Hoe wordt je klantenportefeuille samengesteld?

Een klantenportefeuille is telkens samengesteld uit alle (activa)rekeningen die je aanhoudt bij vdk bank (giro- en spaarrekeningen, effectenrekeningen, beleggingsverzekeringen, opgebouwde reserve pensioensparen, …).

Opgelet, elke klantenportefeuille is uitsluitend samengesteld uit producten en/of rekeningen die op identiek dezelfde naam of namen worden aangehouden.
Zo worden bv. tegoeden op uitsluitend je naam in een andere klantenportefeuille ondergebracht dan tegoeden die op naam van jezelf en een medetitularis staan.
Producten en/of tegoeden aangehouden bij andere financiële instellingen worden niet meegenomen in de klantenportefeuille.

Welke controleportefeuille is van toepassing?

Voor elk van de vier beleggersprofielen stelt vdk bank een corresponderende controleportefeuille (zie hieronder) voor. 

De geschiktheid van de transactie binnen de klantenportefeuille zal dus getoetst worden aan de corresponderende controleportefeuille en de bijhorende maximaal toegelaten percentages per productprofiel.

Het productprofiel is een eigen indeling van vdk bank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om een indeling van A (voor de producten met het laagste risico) tot D (voor de meest dynamische producten). Hoe dynamischer je beleggersprofiel, hoe meer producten van een hoger productprofiel je klantenportefeuille kan omvatten.

Beleggersprofiel
klantenportefeuille
Productprofiel A Productprofiel B Productprofiel C Productprofiel D
A (Zeer defensief) maximaal 100% maximaal 25% 0% 0%
B (Defensief) maximaal 100% maximaal 100% maximaal 25% 0%
C (Dynamisch) maximaal 100% maximaal 100% maximaal 100% maximaal 35%
D (Zeer dynamisch) maximaal 100% maximaal 100% maximaal 100% maximaal 100%

Percentages van toepassing op 30/05/2016

Welk advies kan je verwachten?

vdk bank zal beleggingsadvies verstrekken op basis van de corresponderende referentieportefeuille (zie hieronder). Dit is een standaardverdeling voor een gespreide klantenportefeuille voor elk beleggersprofiel. In functie van je persoonlijke situatie, doelstellingen, de situatie op de financiële markten etc. kan deze verdeling (sterk) variëren. Het verstrekte beleggingsadvies zal wel steeds binnen de percentages van de corresponderende controleportefeuille liggen.

Beleggersprofiel
klantenportefeuille
Productprofiel A Productprofiel B Productprofiel C Productprofiel D
A (Zeer defensief) 85% 15% 0% 0%
B (Defensief) 40% 45% 15% 0%
C (Dynamisch) 25% 25% 35% 15%
D (Zeer dynamisch) 20% 20% 35% 25%

Percentages van toepassing op 30/05/2016

Beleggingsadvies zonder portefeuille-benadering (‘product-toets’)

Indien je geen beleggingsadvies onder portefeuille-benadering wenst te ontvangen, kan je steeds opteren voor een zogenaamde ‘opt-out’. De geschiktheid van de transactie zal bijgevolg worden getoetst aan het voor jou geregistreerde beleggersprofiel, zonder rekening te houden met de samenstelling van je klantenportefeuille. 

Let op, een ‘opt-out’ is steeds van toepassing op al je klantenportefeuilles waarvan je titularis of medetitularis bent. De registratie van je keuze (opt-out, of desgevallend terug opt-in) gebeurt in je vertrouwde vdk-vestiging.

Voor volgende transacties/klantenportefeuilles wordt automatisch de geschiktheid nagegaan door middel van een product-toets :

 • klantenportefeuilles waarvan de samenstelling de tegenwaarde van 15.000 EUR niet overschrijdt
 • bepaalde categorieën cliënten zoals minderjarigen en verlengd minderjarigen, personen onder bewind, grote onverdeeldheden en rekeningen aangehouden door blote eigenaars en vruchtgebruikers
 • transacties via online@vdk ( internetbankieren bij vdk)

Volgt vdk bank mijn klantenportefeuille op?

Let op, het advies van vdk bank is beperkt tot niet-onafhankelijk ad hoc transactioneel beleggingsadvies en is geen continu beleggingsadvies of houdt geen continue opvolging in van je klantenportefeuille.

vdk bank wijst jou erop dat je zelf verantwoordelijk bent voor de samenstelling en spreiding van je portefeuille én voor de opvolging ervan. Het is daarom van het grootste belang dat je zelf regelmatig de samenstelling van je portefeuille en de evolutie van de inhoud herbekijkt en eventuele onevenwichten tijdig opspoort en bijstuurt.

Op vdk bank rust geen enkele verplichting om:

 • je klantenportefeuille en de financiële instrumenten die hierin zijn opgenomen actief op te volgen
 • jou op de hoogte te brengen of te houden van wijzigingen die een effect kunnen hebben op de beleggingen die zich in de klantenportefeuille bevinden of op de samenstelling van de klantenportefeuille.

Gefundeerd beleggingsadvies samengevat: 
wat betekent dit voor jou en wat kan je verwachten van je vdk-adviseur?

Gefundeerd beleggingsadvies met portefeuille-benadering bij vdk houdt in:

 • dat wij altijd zullen nagaan of de gekozen beleggingen geschikt zijn voor je klantenportefeuille
 • dat wij streven naar een correcte spreiding binnen je klantenportefeuille
 • dat wij rekening houden met jouw individuele situatie en voorkeur: wat is je kennis en ervaring als belegger, wat is je financiële draagkracht, welk risico wens je te nemen, hoe lang kan je jouw geld missen of wanneer denk je kapitaal nodig te hebben voor andere projecten?

Laat je door je vdk-vestiging persoonlijk en deskundig adviseren om te komen tot een goede mix van beleggingen op jouw maat.

Bewaar je effecten gratis op een effectenrekening

vdk biedt jou naast gratis en deskundig beleggingsadvies ook een effectenrekening aan waarop je jouw effecten kosteloos en zorgeloos kan bewaren. Ideaal voor de vlotte opvolging van je beleggingen. Lees er hier alles over.

Nuttige informatie