SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022

SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022

(Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito's bij VDK Spaarbank nv)

SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 is een gestructureerde obligatie met een looptijd van 8 jaar, die recht geeft op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum1. Met deze obligatie geniet u van een variabel jaarlijks rendement2, in de vorm van coupons, gekoppeld aan de prestatie van de index iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk®.

 SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022

 • Uitgever: SecurAsset SA (de "Uitgever")

 • Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito's bij VDK Spaarbank nv

 • Looptijd: 8 jaar

 • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (buiten kosten) op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv.

 • Recht op 8 potentiële jaarlijkse coupons. U krijgt 115% van de geannualiseerde prestatie van de index iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk® uitgekeerd als variabele coupon. Deze aandelenindex is samengesteld uit 50 Europese aandelen die de volgende maand dividend uitkeren en waarvan de volatiliteit laag is.

Toegang tot een selectie van Europese aandelen met een interessant risico-rendementprofiel

Als onderliggend actief van een gestructureerde obligatie, biedt de index iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk® een groot voordeel ten opzichte van de Europese referentie-index, de Euro STOXX 50®.

Een aantrekkelijke hefboom: naast het rendement van de index is er een hefboom die het rendement positief kan beïnvloeden: in plaats van 100% van het rendement op jaarbasis hebt u recht op 115% van het rendement op jaarbasis.

De index iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk®

De index iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk® (hierna de « Index ») wordt berekend door STOXX®, één van de grootste leveranciers van indexen van financiële markten. De Index is samengesteld uit 50 Europese aandelen van vennootschappen, die volgens een rigoureuze methodologie geselecteerd worden uit alle 600 vennootschappen die de index STOXX Europe 600® vormen.

De index iSTOXX  Europe Next Dividend Low Risk® is een index van het type “Price Return”. In tegenstelling tot een Index van het type “Total Return” worden de dividenden, die worden uitgekeerd door de aandelen die de Index vormen, bijgevolg niet opnieuw belegd in de Index. Ze hebben dus geen rechtstreekse invloed op het rendement ervan.

Ieder jaar een variabele coupon

Naast de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal op de einddatum1, biedt SecurAsset (LU) Performance Coupon Note 2022 ook de opportuniteit om potentieel hoge jaarlijkse coupons2 te genieten. Ieder jaar is de waarde van de coupon gelijk aan 115% van het rendement op jaarbasis (zie toelichtingen over de berekeningswijze op pagina 5 van de brochure) van de Index.
Indien de Index een negatief rendement behaalt in een bepaald jaar, wordt voor dat jaar geen coupon uitgekeerd.

Productprofiel

Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met een risicoprofiel 2 (Defensief) of hoger. Wij raden u aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico's eraan verbonden zijn.

VDK Spaarbank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet VDK Spaarbank nv u daarvan verwittigen.

Indien VDK Spaarbank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

SA-figuur.jpg

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek ”Risicofactoren” van het Basisprospectus.

Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 4 voor de meest dynamische producten. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de actiefcategorie, eventueel de efficiëntie (indien vooraf gekend), de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de Uitgever door de ratingagentschappen en de diversificatie. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voornaamste risico’s

 • Dubbel kredietrisico:
  Met de aankoop van dit product stelt u zich bloot aan een dubbel kredietrisico van de Uitgever, SecurAsset SA en/of VDK Spaarbank nv voor de deposito’s van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij laatstgenoemde. In geval van wanbetaling of faillissement van SecurAsset SA en/of VDK Spaarbank nv is het mogelijk dat u uw kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt.
 • Risico op niet-uitkering van de jaarlijkse coupons:

  de belegger loopt het risico dat de variabele jaarlijkse coupons niet worden uitgekeerd in geval van faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA.

 • Risico van beperkt rendement:

  bij een ongunstige evolutie van de Index, loopt de belegger het risico een lager rendement te krijgen dan bij een risicoloze belegging.

 • Liquiditeitsrisico:

  de Notes zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt. BNP Paribas Arbitrage SNC zal zich inspannen om de liquiditeit ervan te verzekeren. Bij normale marktomstandigheden kan BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes die worden aangehouden door de beleggers (en die hun Notes zouden willen verkopen voor de einddatum), terugkopen tegen de prijs die is vastgelegd door BNP Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van het ogenblik (zie hierna) en de waardering van het deposito, wat zou kunnen leiden tot een prijs die lager is dan de nominale waarde per coupure (1.000 EUR). Deze prijs zal worden bepaald met een spread van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen; zie rubriek “Kosten en commissies” en “Fiscaliteit” op pagina 7 van de brochure).

 • Risico op fluctuatie van de prijs van het effect (marktrisico):

  het recht op volledige terugbetaling van de nominale waarde geldt alleen op de eindvervaldag. De waarde van het product zal fluctueren in functie van parameters zoals de evolutie van de Index, de evolutie van de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van SecurAsset SA, VDK Spaarbank nv en BNP Paribas SA. Dergelijke fluctuaties kunnen leiden tot een minderwaarde in geval van vervroegde verkoop. Hoe verder de einddatum verwijderd is, des te groter de potentiële impact.

Praktische modaliteiten

 • Inschrijvingsperiode:
  Van 15 september 2014 tot 31 oktober 2014 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Verkoopprijs:
  101,50% van de nominale waarde (waarvan 1,50% instapkosten)
 • Nominale waarde:
  1.000 EUR
 • Einddatum en terugbetalingsdatum:
  7 november 2022, ofwel een looptijd van 8 jaar. In geval van wanbetaling en overeenkomstig het Basisprospectus zal de terugbetaling van de Notes binnen maximaal 2 kalenderjaren vanaf de einddatum van de Note plaatsvinden.
 • Terugbetaling op de einddatum:
  100% van de nominale waarde, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of VDK Spaarbank nv, evenals de eventuele laatste coupon2.
 • Rendement:
  • Onderliggende Index: iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk® (ISIN-code: CH0246589243)

  • Recht op 8 potentiële jaarlijkse coupons, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 115% van het rendement op jaarbasis van de Index (zie toelichtingen over de berekeningswijze op pagina 5 van de brochure)2

  • Betaaldata van de coupons: 9 november 2015, 7 november 2016, 7 november 2017, 7 november 2018, 7 november 2019, 9 november 2020, 8 november 2021, 7 november 2022

  • Initiële begindatum: 7 november 2014

  • Jaarlijkse observatiedata: 26 oktober 2015; 24 oktober 2016; 24 oktober 2017; 24 oktober 2018; 24 oktober 2019; 26 oktober 2020; 25 oktober 2021; 24 oktober 2022

 • Kosten en commissies
  • Instapkosten: 1,50%

  • Distributiecommissie: VDK Spaarbank nv rekent eveneens kosten aan voor de structuratie en de uitgifte van het product (operationele en juridische kosten). Het totaal van deze kosten is inbegrepen in de uitgifteprijs van 101,50% en komt overeen met een equivalent van maximaal 1% op jaarbasis.

  • Makelaarskosten: BNP Paribas Arbitrage SNC past een spread van maximaal 1% toe, VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.

  • De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is gratis.

Documenten

(1) Buiten kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv
(2) Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas SA
(3) De rendementen uit het verleden houden geen voorspelling in voor toekomstige resultaten.