Tarieven en reglementen

Tarievenoverzicht

Ontdek de volledige VDK-tarieflijst of bekijk de VDK-tarieven afzonderlijk:

Algemeen Reglement van de Verrichtingen

    Bijlagen:

    Bijlagen:

Algemene voorwaarden

 

Essentiële spaardersinformatie

 

Bescherming van uw deposito’s en beleggingen

VDK Spaarbank nv  is toegetreden tot het Garantiefonds voor Financiële Diensten.  De beschermingsregeling in hoofde van dit fonds voorziet een wettelijke garantie ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon voor VDK-deposito’s (girorekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, VDK-spaarbons op een effectenrekening).

Daarnaast genieten bewaargevers voor bepaalde financiële instrumenten (andere dan spaarbons) eveneens een specifieke bescherming.

Meer informatie:

 

Actiereglementen

 

Nuttige documenten