Tarieven en reglementen

Tarieven en reglementen

Tarievenoverzicht

Ontdek de huidige vdk-tarieflijst of bekijk de vdk-tarieven afzonderlijk:

Algemeen Reglement van de Verrichtingen

Vanaf 1 september 2019 is een nieuwe versie van het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van toepassing:

Algemene voorwaarden

 

Essentiële spaardersinformatie

 

Bescherming van je deposito’s en beleggingen

vdk bank nv  is toegetreden tot het Garantiefonds voor Financiële Diensten.  De beschermingsregeling in hoofde van dit fonds voorziet een wettelijke garantie ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon voor vdk-deposito’s (girorekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, vdk-spaarbons op een effectenrekening).

Daarnaast genieten bewaargevers voor bepaalde financiële instrumenten (andere dan spaarbons) eveneens een specifieke bescherming.

Meer informatie:

 

Nuttige documenten