SEPA

Wat is SEPA?

Na de invoering van de euro geldt SEPA (Single Euro Payments Area) als de volgende stap naar een uniforme Europese betaalruimte. Concreet maakt SEPA het mogelijk om via je bankkaart, overschrijvingen en domiciliëringen even vlot, veilig, aan dezelfde voorwaarden en met dezelfde rechten en verplichtingen te betalen zowel in België als in de volledige Europese Unie (plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland).

Overschrijving
Domiciliëring

Meer info op www.sepabelgium.be.