Vrij aanvullend pensioen

Pensioensparen voor zelfstandigen

Als zelfstandige is een vrij aanvullend pensioen (VAPZ) onmisbaar en bovendien biedt het u een zéér fraai fiscaal voordeel.

Waarom VAPZ?

pensioensparen-small.jpgNa een lange carrière gaat u op welverdiende rust en hebt u recht op het wettelijk zelfstandigenpensioen.
Dit pensioen is echter een stuk minder dan wat u vandaag als inkomen hebt.

Als u een carrière van 45 jaar achter de rug hebt, dan krijgt u vandaag als zelfstandige een pensioen(tje) tussen 840 en 1.000 euro als u een gezin hebt of tussen 630 en 800 euro als u alleenstaande bent.

Hebt u minder dan 45 jaar gewerkt, dan gaat daar nog een stuk van af. Bovendien wordt, gezien de vergrijzing van de samenleving, steeds meer getwijfeld aan de houdbaarheid van het huidig wettelijk pensioenstelsel. Het komt er dus op aan om op eigen initiatief te zorgen voor een aanvullend pensioen.

 • U kiest zelf hoeveel u stort: minimaal 100 euro per jaar, maximaal 8,17% van het geherwaardeerd netto beroepsinkomen van 3 jaar geleden, met een absoluut plafond van 3.027,09 euro (inkomsten 2014)
 • U betaalt op uw eigen tempo: maandelijkse, 3-maandelijkse of jaarlijkse stortingen als het u past
 • Aantrekkelijk globaal rendement, zonder risico: gegarandeerd minimumrendement van 1,5 % + jaarlijkse variable bonus (belastingvrije winstdeelname) in functie van de beleggingsresultaten
 • Uitbetaling van kapitaal en winstdeelname op uw pensioenleeftijd (doorgaans 65): u kan kiezen uit een eenmalige uitbetaling van het volledige bedrag of een uitkering in de vorm van een periodieke rente
 • Kosten: beperkte toetredingskost, geen verzekeringskost
 • Fiscaal heel interessant:
  • Elke storting is integraal aftrekbaar (in de hoogste schijf) van uw belastbaar inkomen.
  • Minder sociale bijdragen: uw VAPZ-stortingen zijn integraal aftrekbaar van uw beroepsinkomen, dus daalt de berekeningsbasis en betaalt u minder sociale bijdragen.
  • U betaalt bijna geen belasting bij uitbetaling: het kapitaal gevormd door de gecumuleerde winstdeelname is vrijgesteld van belastingen, het kapitaal gevormd door uw stortingen en de rente wordt belast onder de gunstige vorm van een fictieve rente. Doordat het uitbetaalde kapitaal fictief gespreid wordt, is dit een zeer voordelige vorm van eindbelasting.

VAPZ is een product van Belins NV, toegelaten onder codenummer 037. VDK Spaarbank is agent van Belins onder FSMA-nummer 020230A.

Beleggen is niet ‘productjes kiezen’,
maar wel: gefundeerd levenskwaliteit opbouwen.

Maak hier uw raad-op-maat-afspraak