Vaste voorschotten

Vaste voorschotten (roll-over krediet) voor zelfstandigen en kleine ondernemingen

Vaste voorschotten (ook wel roll-over krediet) worden beschikbaar gesteld binnen een kredietlijn en financieren liquiditeitsbehoeften op korte en/of middellange termijn (stock, werkkapitaal, …). De voorschotten hebben een hernieuwbaar karakter. Ze kunnen op hun vervaldag ‘doorgerold’ worden (roll-over’) naar een volgende periode.

Vaste voorschotten worden ook benut voor de financiering van onroerende investeringen, vnl. in de opnamefase en (minder gebruikelijk) gedurende de looptijd van het krediet.

Voorbeeld

Een vennootschap verkoopt tuinmeubelen en wenst haar voorraad tijdens het voorjaar tijdelijk uit te breiden. De voorraaduitbreiding wordt geraamd op 500.000 euro. De extra stock wordt in de loop van het voorjaar gespreid geleverd. De extra voorraad wordt gefinancierd met vaste voorschotten.

De vennootschap opteert voor een kredietlijn vaste voorschotten t.w.v. 500.000 euro. De kredietlijn wordt, in functie van de binnenkomende stock opgenomen d.m.v. opnames binnen de kredietlijn. Deze opnames bedragen minimum 125.000 euro en lopen (in dit geval) over 1 en 3 maanden. In functie van de verkopen in het voorjaar en de zomer worden de voorschotten op hun einddatum hetzij terugbetaald hetzij nog even verlengd (voor 1 of 3 maanden).

Bekijk hier de productfiche van de vaste voorschotten

Kenmerken

 • Deze lening wordt gebruikt voor:
  • Financiering stock
  • Financiering werkkapitaal
  • Financiering onroerende investeringen
 • Minimumbedrag kredietlijn: 250.000 euro
 • Minimumbedrag vaste voorschotten: 125.000 euro
 • Terugbetaling: op het einde van het voorschot
 • Variabele rente

Voordelen

 • Vrije keuze in bedrag en looptijd voorschotten
 • Rente, reserveringscommissie en kosten fiscaal aftrekbaar
 • Geen reserveringscommissie (tenzij bedrag > 500.000 EUR)
 • Rente enkel op de opgenomen bedragen
 • Looptijd voorschotten aan te passen aan de concrete liquiditeitsbehoeften
 • Financiële zekerheid voor tekorten waarvan je het bedrag en de periode van opname kent
 • Terugbetalen op eigen tempo 

Let op, geld lenen kost ook geld