Sparen

Met hoeveel gemoedsrust wil je liefst sparen?

Wees gerust: bij vdk blijft je spaargeld altijd ver weg van foute projecten. Check hier de  vdk code voor duurzaam ethisch bankieren’.
Wil je 100% duurzaam ethisch sparen?
Die zekerheid heb je met de duurzaam ethische spaarrekening van vdk.

Hoe kies je de gepaste spaaroplossingen?
Hieronder vind je een overzicht op basis van hoe lang je jouw spaargeld wilt vastzetten.

Toch laat je je best alles eens goed uitleggen door je vdk-adviseur.
Die peilt naar wat je echt nodig hebt, en zoekt dan met jou de geschikte oplossing voor een optimaal rendement in alle veiligheid.
Maak meteen een afspraak.

Snelle spaarwijzer

A. Moet je spaargeld altijd beschikbaar blijven?
Kies dan voor de gereglementeerde spaarrekeningen(1) van vdk bank >

B. Kan je jouw spaargeld langer vast zetten?
Kies dan voor de termijnrekeningen(2) of spaarbons(3) van vdk bank >

(1) Een gereglementeerde spaarrekening kan geopend worden door natuurlijke personen en rechtspersonen. Voor natuurlijke personen met verblijfplaats in België zijn de intresten van een gereglementeerde spaarrekening in 2016 tot 1.880 euro vrijgesteld van belastingen (roerende voorheffing). De opbrengst boven 1.880 euro wordt belast aan 15%. Let op: het bedrag van 1880 euro geldt per persoon en voor alle intresten samen die u voor dat jaar op al uw gereglementeerde spaarrekeningen hebt ontvangen. Is de som van uw intresten op uw verschillende gereglementeerde spaarrekeningen hoger dan het bedrag dat vrijgesteld is van belastingen, dan moet u dit zelf aangeven op uw belastingbrief. Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening moet op de volledige opbrengst (dus vanaf de eerste euro) een roerende voorheffing van 30% betaald worden. De gereglementeerde spaarrekeningen bieden de rekeninghouder dus een fiscaal voordeel.

Gereglementeerde spaarrekeningen moeten aan strikte wettelijke voorwaarden voldoen, zoals onder meer: de basisrente kan dagelijks gewijzigd worden, de getrouwheidspremie per gestort bedrag ligt vast voor 12 opeenvolgende maanden, de bank mag geen rentevoet toekennen die hoger ligt dan de gereglementeerde maximumrentevoet.

(2) Een termijnrekening heeft een vooraf vastgelegde looptijd. Gedurende die looptijd krijgt u een afgesproken rentevoet. Deze bruto rente ligt op voorhand vast en kan gedurende de looptijd niet meer wijzigen. Na afloop van de looptijd krijgt u het geld terug, inclusief de netto rente. Tijdens de looptijd van de termijnrekening is uw geld niet beschikbaar. Dit is een belangrijk verschil met een spaarrekening. In tegenstelling tot een gereglementeerde spaarrekening betaalt u op de volledige intresten van een termijnrekening wel een roerende voorheffing van 30%. Bij vdk hebt u twee verschillende soorten termijnrekeningen die variëren naargelang looptijd: de Termijnrekening en de Comfortrekening. 

(3) Een spaarbon (of kasbon) heeft een vooraf vastgelegde looptijd. U zet uw geld vast en gedurende die looptijd krijgt u een afgesproken rentevoet. De bruto rente ligt op voorhand vast en kan gedurende de looptijd niet meer wijzigen. Tijdens de looptijd van de spaarbon is uw geld niet beschikbaar. Dit is een belangrijk verschil met een spaarrekening. In ruil voor uw geld, betaalt de bank u intrest op vaste momenten gedurende de looptijd van de spaarbon. Hierop betaalt u belastingen: de roerende voorheffing van 30%. Op de eindvervaldag hebt u recht op de terugbetaling van het geleende geld door de bank. Er zijn verschillende soorten spaarbons die variëren naargelang de looptijd. Daarnaast verschilt de intrest en de uitbetaling ervan tussen verschillende spaarbons.

  • Gewone spaarbons: de rente is onveranderlijk en u krijgt jaarlijks uw intrest uitbetaald op uw giro- of spaarrekening.

  • Kapitalisatiebons: de intrest wordt niet jaarlijks uitbetaald, maar hij wordt bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat hij het jaar nadien zelf ook intresten opbrengt. Op de eindvervaldag ontvangt u dan uw kapitaal en alle intresten samen. Bij vdk heet dit Beleggingsbons.

  • Spaarbons met progressieve rente: u krijgt jaarlijks netto intrest uitbetaald maar de intrestvoet stijgt met de tijd. Bij vdk is dit de Spaarbon 7 jaar.

Vind je sparen belangrijk? Laat je goed adviseren.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak