Spaarbons

Spaarbons

  • Looptijden van 1 tem 7 jaar (naar keuze)
  • Vaste intrest gedurende de volledige looptijd
  • Openingskapitaal naar keuze

Bekijk hier de tarieven (pagina 3, punt 4.4)

Spaarbon vs beleggingsbon vs spaarbon 7 jaar

Wanneer je in spaarbons belegt, wordt je opbrengst jaarlijks ter beschikking gesteld onder de vorm van coupons. Je kan daarbij kiezen uit volgende looptijden: 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar of 6 jaar. Je bepaalt zelf het openingskapitaal.

Heb je het intrestbedrag niet onmiddellijk nodig? Dan kan je opteren voor beleggingsbons. De verworven intresten worden jaarlijks bij je openingskapitaal gevoegd en brengen opnieuw intrest op! Je spaargeld groeit zo zienderogen aan. De toegepaste kapitalisatierentevoeten vind je in het tarievenoverzicht of kan je raadplegen in je vertrouwde vdk-vestiging.

Of verkiest je de spaarbon 7 jaar? Een spaarbon met een vaste looptijd van 7 jaar, met een zeer interessant en progressief vergoedingsysteem. Naarmate de spaarbon 7 jaar zijn eindvervaldag bereikt, neemt het rendement een sprong voorwaarts. Na 3 jaar wordt de intrestvoet een eerste keer verhoogd, na het vijfde jaar een tweede maal.

De kwartaalbon: 1 of meerdere keren intrest per jaar

Bij een belegging in spaarbons moet je in principe minstens 1 jaar wachten vooraleer je intrest verwerft op je kapitaal. Het kan echter anders. Met de kwartaalbon van vdk brengt je spaargeld om de 3 maanden intrest op. Een aardig sommetje, waarmee je telkens alle kanten uitkunt. Je kan het meteen besteden. Een dagje-uit? Een etentje met de familie of een cadeautje voor de kleinkinderen? Je kan de verworven intrest uiteraard ook herbeleggen, waardoor je kapitaal nog meer rendeert.

Naargelang de gekozen termijn (1, 2 of 3 jaar) betekent dit 4, 8 of 12 driemaandelijkse intrestcoupons. Je kan intekenen op de kwartaalbon vanaf 5.000 euro.

Gratis effectenrekening

Een effectenrekening bij vdk is volledig gratis. Je coupons en kapitalen worden op elke vervaldag automatisch op je rekening gestort en bovendien betaal je geen beheersvergoeding en geen bewaarlonen.

Dematerialisatie spaarbons

Papieren kasbons kunnen in België niet meer afgeleverd worden sinds 2008. Kasbons die op 1 januari 2015 nog niet op een effectenrekening werden ingeschreven, zullen door de uitgever gedwongen verkocht worden. De opbrengst daarvan wordt gestort bij de Deposito- en Consignatiekas. Wie na 1 januari 2016 dergelijke effecten alsnog wil verkopen, zal een boete van 10% aangerekend krijgen per begonnen jaar.

Persoonlijk advies

Heb je nog dergelijke papieren effecten in je bezit? Dan kan je de brochure Afschaffing effecten aan toonder raadplegen of een bezoekje brengen aan de website www.dmat.be. Uiteraard ben je altijd van harte welkom in je vertrouwde vdk-vestiging voor bijkomende informatie.

    Vind je sparen belangrijk? Laat je goed adviseren.

    Maak hier je raad-op-maat-afspraak