Met MiFID en uw VDK-adviseur
naar een nog beter beleggingsadvies

Bij VDK Spaarbank maken we er onze kerntaak van om u op een onderbouwde manier ad hoc beleggingsadvies te verstrekken. Uw VDK-adviseur stippelt samen met u een geschikt beleggingspad uit, zodat u nadien optimaal kunt genieten van uw goed afgewogen beleggingskeuzes.

Dit gefundeerd deskundig beleggingsadvies op maat kunnen we enkel verstrekken door u goed te kennen. Daarom werken wij met een vragenlijst die peilt naar:

 • uw kennis en ervaring
 • uw beleggingsdoelstellingen
 • uw financiële toestand

De antwoorden op de vragenlijst kunnen resulteren in één van volgende vier beleggersprofielen: Zeer defensief, Defensief, Dynamisch of Zeer dynamisch. Meer info over het persoonlijk beleggersprofiel vindt u hier.

Van uw beleggersprofiel naar beleggingsadvies, de theorie omgezet in de praktijk

Bij VDK Spaarbank zijn er twee vormen van beleggingsadvies mogelijk:

 • Beleggingsadvies met portefeuille-benadering (‘portefeuille-toets’)
 • Beleggingsadvies zonder portefeuille-benadering (‘product-toets’)

Beleggingsadvies met portefeuille-benadering (‘portefeuille-toets’)

Standaard wordt ons beleggingsadvies u verleend onder de ‘portefeuille-toets’, waarbij de geschiktheid van uw transactie in financiële instrumenten steeds zal worden nagegaan door de geschiktheid van de transactie binnen uw klantenportefeuille te toetsen aan een corresponderende controleportefeuille.

Hoe wordt uw klantenportefeuille samengesteld ?

Een klantenportefeuille is telkens samengesteld uit alle (activa)rekeningen die u aanhoudt bij VDK Spaarbank (giro- en spaarrekeningen, effectenrekeningen, beleggingsverzekeringen, opgebouwde reserve pensioensparen, …).

Opgelet, elke klantenportefeuille is uitsluitend samengesteld uit producten en/of rekeningen die op identiek dezelfde naam of namen worden aangehouden.
Zo worden bv. tegoeden op uitsluitend uw naam in een andere klantenportefeuille ondergebracht dan tegoeden die op naam van uzelf en een medetitularis staan.
Producten en/of tegoeden aangehouden bij andere financiële instellingen worden niet meegenomen in de klantenportefeuille.

Welke controleportefeuille is van toepassing ?

Voor elk van de vier beleggersprofielen stelt VDK Spaarbank een corresponderende controleportefeuille (zie hieronder) voor. 

De geschiktheid van de transactie binnen de klantenportefeuille zal dus getoetst worden aan de corresponderende controleportefeuille en de bijhorende maximaal toegelaten percentages per productprofiel.

Het productprofiel is een eigen indeling van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om een indeling van A (voor de producten met het laagste risico) tot D (voor de meest dynamische producten). Hoe dynamischer uw beleggersprofiel, hoe meer producten van een hoger productprofiel uw klantenportefeuille kan omvatten.

Beleggersprofiel
klantenportefeuille
Productprofiel A Productprofiel B Productprofiel C Productprofiel D
A (Zeer defensief) maximaal 100% maximaal 25% 0% 0%
B (Defensief) maximaal 100% maximaal 100% maximaal 25% 0%
C (Dynamisch) maximaal 100% maximaal 100% maximaal 100% maximaal 35%
D (Zeer dynamisch) maximaal 100% maximaal 100% maximaal 100% maximaal 100%

Percentages van toepassing op 30/05/2016

Welk advies kan u verwachten?

VDK Spaarbank zal beleggingsadvies verstrekken op basis van de corresponderende referentieportefeuille (zie hieronder). Dit is een standaardverdeling voor een gespreide klantenportefeuille voor elk beleggersprofiel. In functie van uw persoonlijke situatie, doelstellingen, de situatie op de financiële markten etc. kan deze verdeling (sterk) variëren. Het verstrekte beleggingsadvies zal wel steeds binnen de percentages van de corresponderende controleportefeuille liggen.

Beleggersprofiel
klantenportefeuille
Productprofiel A Productprofiel B Productprofiel C Productprofiel D
A (Zeer defensief) 85% 15% 0% 0%
B (Defensief) 40% 45% 15% 0%
C (Dynamisch) 25% 25% 35% 15%
D (Zeer dynamisch) 20% 20% 35% 25%

Percentages van toepassing op 30/05/2016

Beleggingsadvies zonder portefeuille-benadering (‘product-toets’)

Indien u geen beleggingsadvies onder portefeuille-benadering wenst te ontvangen, kan u steeds opteren voor een zogenaamde ‘opt-out’. De geschiktheid van de transactie zal bijgevolg worden getoetst aan het voor u geregistreerde beleggersprofiel, zonder rekening te houden met de samenstelling van uw klantenportefeuille. 

Let op, een ‘opt-out’ is steeds van toepassing op al uw klantenportefeuilles waarvan u titularis of medetitularis bent. De registratie van uw keuze (opt-out, of desgevallend terug opt-in) gebeurt in uw vertrouwde VDK-vestiging.

Voor volgende transacties/klantenportefeuilles wordt automatisch de geschiktheid nagegaan door middel van een product-toets :

 • klantenportefeuilles waarvan de samenstelling de tegenwaarde van 15.000 EUR niet overschrijdt
 • bepaalde categorieën cliënten zoals minderjarigen en verlengd minderjarigen, personen onder bewind, grote onverdeeldheden en rekeningen aangehouden door blote eigenaars en vruchtgebruikers
 • transacties via online@vdk ( internetbankieren bij VDK)

Volgt VDK Spaarbank mijn klantenportefeuille op?

Let op, het advies van VDK Spaarbank is beperkt tot ad hoc transactioneel beleggingsadvies en is geen continu beleggingsadvies of houdt geen continue opvolging in van uw klantenportefeuille.

VDK Spaarbank wijst u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor de samenstelling en spreiding van uw portefeuille én voor de opvolging ervan. Het is daarom van het grootste belang dat u zelf regelmatig de samenstelling van uw portefeuille en de evolutie van de inhoud herbekijkt en eventuele onevenwichten tijdig opspoort en bijstuurt.

Op VDK Spaarbank rust geen enkele verplichting om:

 • uw klantenportefeuille en de financiële instrumenten die hierin zijn opgenomen actief op te volgen
 • u op de hoogte te brengen of te houden van wijzigingen die een effect kunnen hebben op de beleggingen die zich in de klantenportefeuille bevinden of op de samenstelling van de klantenportefeuille.

Gefundeerd beleggingsadvies samengevat: 
wat betekent dit voor u en wat kunt u verwachten van uw VDK-adviseur?

Gefundeerd beleggingsadvies met portefeuille-benadering bij VDK houdt in:

 • dat wij altijd zullen nagaan of de gekozen beleggingen geschikt zijn voor uw klantenportefeuille
 • dat wij streven naar een correcte spreiding binnen uw klantenportefeuille
 • dat wij rekening houden met uw individuele situatie en voorkeur: wat is uw kennis en ervaring als belegger, wat is uw financiële draagkracht, welk risico wenst u te nemen, hoe lang kunt u uw geld missen of wanneer denkt u kapitaal nodig te hebben voor andere projecten?

Laat u door uw VDK-vestiging persoonlijk en deskundig adviseren om te komen tot een goede mix van beleggingen op uw maat.

Bewaar uw effecten gratis op een effectenrekening

VDK biedt u naast gratis en deskundig beleggingsadvies ook een effectenrekening aan waarop u uw effecten kosteloos en zorgeloos kunt bewaren. Ideaal voor de vlotte opvolging van uw beleggingen. Lees er hier alles over.

Nuttige informatie