Staatsbons

De Belgische overheid geeft 4 keer per jaar (in maart, juni, september en december) Staatsbons uit op de primaire markt.  Wie in Staatsbons belegt, kiest voor de zekerheid van een vast en gewaarborgd rendement van effecten die worden uitgegeven en gegarandeerd door de Belgische overheid. VDK Spaarbank wordt door het Ministerie van Financiën erkend als beleggingsinstelling waar u terecht kunt om dergelijke Staatsbons aan te kopen.

Een Staatsbon kan op verschillende looptijden worden uitgegeven. De meest gangbare looptijden zijn 3, 5 en 8 jaar. De intrestvoet ligt vast voor de volledige looptijd. Toch kunt u altijd over uw kapitaal beschikken, want Staatsbons noteren op de beurs en kunnen dus op elk moment verhandeld worden aan de koers van dat ogenblik.  U kunt dus ook op elk moment eerder uitgegeven Staatsbons kopen op de secundaire markt, ook hier weer aan de koers die op dat ogenblik van kracht is.

De geafficheerde intrestvoeten op een Staatsbon is de bruto intrestvoet. De roerende voorheffing bedraagt 30%.

Voor meer informatie over de Staatsbon kan u terecht op deze pagina.

Bewaar uw effecten gratis op een effectenrekening

Sinds 2008 mogen in België geen nieuwe papieren effecten uitgegeven worden. Een effectenrekening is dus de onmisbare toevlucht voor uw beleggingen. Bij VDK betaalt u géén beheersvergoeding en géén bewaarloon voor uw effectenrekening. Lees er hier alles over.