Kerncijfers

Kerncijfers

vdk bank in 2017: met een nieuwe naam en sterke resultaten bewust de toekomst voorbereiden

Kerncijfers (in euro)

 
  2017 2016 Evolutie

Balans

     
Vorderingen op cliënten 2.177.161.070 1.729.970.657 +25,85%
Effecten en waardepapier 1.697.490.516 2.022.649.843 -16,08%
Financieel vaste activa 1.900.150 1.694.805 +12,12%
Materieel vaste activa 16.117.211 18.152.585 -11,21%
Cliëntendeposito's en schuldbewijzen 3.499.410.878 3.527.904.767 -0,81%
Eigen vermogen in enge zin 285.997.792 277.649.480 +3,01%
Fonds voor algemene bankrisico's 12.000.000 7.000.000 +71,43%
Eigen vermogen in ruime zin 297.997.792 284.649.480 +4,69%
Balanstotaal

4.004.142.262 3.867.433.139 3,53%
  2017 2016 Evolutie

Resultatenrekening

     
Renteresultaat 54.769.686 55.010.672 -0,44%
Niet-renteresultaat uit kapitalen 10.696.311 5.403.020 +97,97%
Totaal resultaat uit kapitalen 65.465.996 60.413.692 +8,36%
Provisies en andere bedrijfsopbrengsten 9.136.284 8.447.017 +8,16%
Bankproduct 76.602.280 68.860.710 +8,34%
Bedrijfskosten -47.122.389 -45.563.193 +3,42%
Bruto bedrijfsresultaat 27.479.891 23.297.517 +17,95%
Waardecorrecties -6.694.547 -4.193.291 +59,65%
Netto bedrijfsresultaat 20.785.344 19.104.226 +8,80%
Uitzonderlijk resultaat 1.933.550 1.078.753 +79,24%
Belastingen -7.468.581 -6.171.146 +21,02%
Resultaat van het boekjaar 15.250.313 14.011.833 +8,84%
       
Risicogewogen solvabiliteitsratio 14,88% 14,13%  
Cost-income ratio 63,16% 66,17%