Tak 21/Tak 23

Sedert 01/01/2017 is het niet langer mogelijk om een nieuwe polis VDK Quality Life Secure/Invest te openen bij AXA.

Voor de lopende contracten wijzigt er niks en blijft het beheer doorlopen.

Tak 21 (spaarverzekering) & Tak 23 (beleggingsverzekering)

VDK Quality Life is een levensverzekeringsformule op jouw maat die bestaat uit een tak21 spaarverzekering (VDK Quality Life Secure) en/of een tak23 beleggingsverzekering (VDK Quality Life Invest). Je kan je spaargeld:

 • voor 100% storten in VDK Quality Life Secure, een tak21 levensverzekering die een gewaarborgde rentevoet en kapitaalbescherming biedt
 • voor 100% beleggen in de fondsen van VDK Quality Life Invest, een tak23 beleggingsverzekering, die niet risicoloos is, maar die je de mogelijkheid biedt om van gunstige ontwikkelingen op de financiële markten te profiteren
 • je spaargeld spreiden over VDK Quality Life Secure enerzijds, en de fondsen van VDK Quality Life Invest anderzijds, volgens een verdeelpercentage dat je zelf kiest

VDK Quality Life Secure, de tak21 spaarverzekering

Je wilt je spaargeld in de beste omstandigheden en in alle rust laten renderen, zonder risico’s? Dan is VDK Quality Life Secure, een tak21 spaarverzekering, iets voor jou.

 • 8 jaar een gewaarborgde rentevoet (0,25%) op je eerste storting
  (lees meer over de garantieperiodes)
 • Kapitaalgarantie: de zekerheid dat je geld steeds in veiligheid is
 • Toegankelijke instapdrempel: al vanaf 5.000 euro (of 2.500 euro als de totale storting in combinatie met de tak23 beleggingsverzekering 5.000 euro bedraagt), bijstortingen vanaf 1.250 euro
 • Fiscaal voordeel onder bepaalde voorwaarden
 • Je kan op elk ogenblik, op regelmatige of occasionele basis, opnemingen verrichten
  (lees meer over de voorwaarden)

VDK Quality Life Invest, de tak23 beleggingsverzekering

Je wilt het rendementspotentieel van je spaargeld opkrikken en bent bereid daarvoor enig risico te nemen? Dan is VDK Quality Life Invest, een tak23 beleggingsverzekering, iets voor jou. De premies van VDK Quality Life Invest worden hierbij belegd in een beleggingsfonds, die we stuk voor stuk met zorg selecteren uit het aanbod van vermaarde fondsenbeheerders wereldwijd.
Ontdek het fondsenaanbod.

 • Toegankelijke instapdrempel: al vanaf 5.000 euro (of 2.500 euro als de totale storting in combinatie met de tak21 spaarverzekering 5.000 euro bedraagt)
 • Je kan op elk ogenblik, op regelmatige of occasionele basis, opnemingen verrichten
  (lees meer over de voorwaarden)
 • Fiscaal voordeel: op de rente van VDK Quality Life Invest is geen roerende voorheffing verschuldigd
 • Overdracht tussen de fondsen van VDK Quality Life Invest onderling: je kan geld overdragen tussen de door jou gekozen VDK Quality Life Invest fondsen (lees meer).
 • Met onze 2 optionele investor orders kan je een buffer inbouwen
  • Stop Loss Order om mogelijk verlies te beperken (lees meer)
  • Capital Gain Order om mogelijke winst veilig te stellen (lees meer)
 • Kosten:
  • 2% wettelijke taks op elke nieuwe storting of bijstoring
  • 2% instapvergoeding op elke nieuwe storting of bijstorting
  • Beheerskosten van 0,30% tot 1% op jaarbasis, naargelang het fonds waarin je belegt

  • Geen beurstaksen

Combinatiemogelijkheden

Het is ook mogelijk om de voordelen en eigenschappen van beide verzekeringen te combineren in 1 verzekeringscontract. Op basis van een percentage dat je zelf kiest – van 0% tot 100% – kan je jouw spaargeld spreiden over VDK Quality Life Secure enerzijds, en 1 of meerdere VDK Quality Life Invest fondsen anderzijds.

Beleggen is niet ‘productjes kiezen’,
maar wel: gefundeerd levenskwaliteit opbouwen.

Maak hier je raad-op-maat-afspraak