Spaarinfo

Op zoek naar spaarinfo? Hieronder vindt u alvast wat nuttige informatie. Zit u toch nog met vragen? Kom dan eens langs in uw vertrouwde VDK-vestiging. Onze medewerkers helpen u graag verder met advies op uw maat.

Wat is een gereglementeerde spaarrekening?

De meeste spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen. Een gereglementeerde spaarrekening is fiscaal interessant, aangezien u tot een renteopbrengst van 1.880 euro (in 2016) geen roerende voorheffing hoeft te betalen op uw intresten. Als de opbrengst meer bedraagt dan 1.880 euro, dan wordt die belast aan 15%.

Een gereglementeerde spaarrekening moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • De basisintrest kan dagelijks gewijzigd worden
  • De getrouwheidspremie ligt vast voor een jaar
  • De rentevoet mag niet hoger zijn dan het gereglementeerde maximum

Niet-gereglementeerde spaarrekeningen bieden meestal een hogere opbrengst, maar daar betaalt u sowieso een roerende voorheffing op van 30%.

Getrouwheidspremie

Op 27 september 2013 verscheen er een nieuw Koninklijk Besluit over het gereglementeerd sparen. De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op de getrouwheidspremie:

1. De getrouwheidspremie wordt voortaan om de 3 maanden uitbetaald

Sinds 1 oktober 2013 wordt de getrouwheidspremie op 3-maandelijkse basis uitbetaald. Voor zover uw spaargeld de getrouwheidspremie verworven heeft, krijgt u deze premie voortaan begin april, begin juli, begin oktober en begin januari op uw spaarrekening uitbetaald. De basisintrest blijft jaarlijks uitbetaald, met name telkens begin januari.

2. Meeneembaarheid getrouwheidspremie

Tot nu toe werd de getrouwheidspremie toegekend op bedragen die minstens 12 maanden op dezelfde spaarrekening behouden bleven.

Vanaf 1 januari 2014 neemt u, onder bepaalde voorwaarden, bij transfers van de ene VDK-spaarrekening naar de andere de opgebouwde getrouwheidspremie mee, mits volgende voorwaarden:

  • Beide spaarrekeningen hebben een gemeenschappelijke (mede)titularis
  • De transfers bedragen minstens 500 euro
  • Maximaal 3 transfers per rekening per kalenderjaar
  • De transfers gebeuren niet door een automatische spaaropdracht

In dergelijke gevallen wordt de getrouwheidspremie proportioneel berekend op basis van de respectievelijke tarieven en periodes.

3. Intrestcalculator

Cliënten kunnen via hun vestiging en via hun online@vdk abonnement een overzicht van de getrouwheidspremie(s) die nog niet verworven zijn, aanvragen. De intrestcalculator geeft de cliënt m.a.w. een idee over de impact van een eventuele afhaling op de lopende getrouwheidspremie(s).

Tarievenoverzicht

Ontdek de volledige VDK-tarieflijst of bekijk de VDK-tarieven afzonderlijk:

Vindt u sparen belangrijk? Laat u goed adviseren.

Maak hier uw raad-op-maat-afspraak